Elsparkcykel / elscooter

Med allt fler nya transportslag i våra städer är det viktigt att komma ihåg vilka regler som gäller, och att vara rädd om sina medtrafikanter. Har du frågor och synpunkter på själva fordonet måste du ta kontakt med uthyraren. Lunds kommun ansvarar inte för dessa fordon.

 

Almänt om EPF, eldrivna personfordon

Elsparkcyklar finns i många modeller och har olika prestanda och utrustning:

  • Elsparkcyklar som körs i max 20 km/h likställs med cyklar. Det är denna variant som finns i Lund. Därmed gäller samma regler som för cykel, inklusive krav på utrustning som ringklocka, broms och lampor vid mörker.
  • De modeller som kan köras över 20 km/h klassas som klass I respektive klass II mopeder, och lyder följaktligen under samma regler som dessa mopedklasser.

EPF klassas idag som cykel enligt lag (2001:559) om vägdefinitioner, under förutsättning att de uppfyller följande definition:

Ett eldrivet fordon utan tramp- och vevanordning som är inrättat uvudsakligen för befordran av en person, inrättat för att föras av den åkande och konstruerat för en hastighet av högst 20 km/h och som antingen har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt eller som är självbalanserande.

Vill du läsa mer om EPF? Se länken till Trafikverket i nedan relaterade information!

Var får jag köra med elsparkcykel?

Samma regler som för cykel gäller. Använd cykelbana, annars måste du köra på gatan. Det är inte tillåtet att köra på trottoar eller gångbana. 

Hur parkerar jag en elsparkcykel?

I Lund följer elsparkcyklar samma regler som cyklar, det vill säga att elsparkcykeln ska parkeras i ett cykelställ. Tänk på framkomlighet och säkerhet för gående som ska passera.

Måste jag ha cykelhjälm?

Personer under 15 år ska ha hjälm, för vuxna är det valfritt.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se