Cykelauktion

Några gånger per termin säljer vi omhändertagna cyklar på auktion.

Kommande auktionsdatum

  • Torsdag 16 augusti
  • Måndag 20 augusti
  • Måndag 3 september
  • Torsdag 13 september
  • Måndag 24 september
  • eventuellt: onsdag 11 oktober

Tid & plats

Visning från klockan 17.00. Auktion kl 18.00.

Vid korsningen John Ericssons väg/Ole Römers väg, vid V-huset, Tekniska Högskolan.

Betalning

Endast kontant betalning: inropspris + 20%.

OBS! Cyklarna köps i befintligt skick.

Köparens säkerhet

De felparkerade eller övergivna cyklar som samlas in registreras med alla kända uppgifter. Sammanställningen skickas till Polisen som hjälper till med att hitta cyklarnas ägare. De ägare som hittas kontaktas och erbjuds tider för att hämta sina cyklar.

Efter att cyklarna beslagtas förvaras de i tre månader för att ge ägare tid att hämta sin cykel. Efter tre månader övergår emellertid äganderätten till kommunen.Vi kan då skrota de cyklar vi bedömer är otjänliga och sälja de cyklar vi bedömer är i ett sådant skick att de kan fortsätta användas.

På auktionen får köparen ett kvitto med ett nummer. Efter auktionen anges detta nummer vid sidan av cykelns övriga dokumentation. Du som köper en cykel på en av kommunens cykelauktioner kan därmed hänvisa till en fullt laglig process och cykelns ursprungliga ägare kan inte längre göra anspråk på cykeln.

In English

Bikes can be inspected from 5.00 pm and the auction starts at 6.00 pm. Cash payment only, + 20 %. The bikes are sold "as is" and there are no guarantees or warranties.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykelauktion

Kontakt

Trafikvaktkåren

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan:www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
Telefon torgvakt: 070-823 24 53
Telefontider torgvakt: kl 07–12