Cykla

Att många cyklar i Lund beror på många saker. Vi har till exempel en väl sammanhållen stad, ett stort cykelvägnät, ett tillåtande klimat och en stor andel unga invånare. Men kommunen har också arbetat länge för att fler ska cykla mer.

Cykelauktion

Några gånger per termin säljer kommunen med hjälp av LKP omhändertagna cyklar på auktion.

Mer information om cykelauktioner hos LKP

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykla