Cykla

Att många cyklar i Lund beror på många saker. Vi har till exempel en väl sammanhållen stad, ett stort cykelvägnät, ett tillåtande klimat och en stor andel unga invånare. Men kommunen har också arbetat länge för att fler ska cykla mer.

Prova på cykelorientering

Den 3 juni firas varje år Cykelns dag över hela världen. Det har FN bestämt. I år, 2021, firar Lunds kommun cykelns dag tillsammans med Lunds Orienteringsklubb genom att bjuda in alla barn som fyller 11 år i år, till en cykelorientering. Orienteringsmaterialet har anlänt med posten till barnens hemadresser.

Hur fungerar cykelorienteringen?

På kartan finns 6 platser utpekade. Hitta platserna, du bestämmer själv i vilken ordning. Därefter försöker du para ihop rätt bild med rätt plats. Finns något av det som är på bilden på platsen? När du känner dig klar med orienteringen, och alla platser har blivit ihop parade med en bild, så går du in på Lunds Orienteringsklubbs hemsida för att skicka in dina svar. Svarsformuläret hittar du under Minirundan.

  • Alla som deltar får ett pris. Dessutom får de första 20 som skickar in rätt svar ett extra fint pris.
  • Sista dag att lämna in svar är 31 augusti.

Till svarsformuläret på Lunds Orienteringsklubbs webbplats 

Läs mer om cykelns dag

Cykelauktion

Några gånger per termin säljer kommunen med hjälp av LKP omhändertagna cyklar på auktion.

Mer information om cykelauktioner hos LKP

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykla