Cykla i Lund

Att många cyklar i Lund beror på många saker. Vi har till exempel en väl sammanhållen stad och en stor andel unga invånare. Men kommunen har också arbetat länge för att fler ska cykla mer.

Cykelhjul

Varför cyklas det så mycket i Lund?

Varje dag trampar vi lundacyklister tillsammans nästan fem varv runt Jorden. Tradition, miljömedveten befolkning, milt klimat, korta avstånd i en kompakt stad samt en framsynt miljö- och trafikpolitik sedan 1960-talet - allt detta är faktorer som skapat vår unika cykelkommun.

LundaMaTs satsar på cykel

Många bilresor kan ersättas med cykel. Satsningen på cykel ingår i LundaMaTs, Lunds strategi för ett miljöanpassat transportsystem.

Lundabornas resvanor har förändrats och vi kör faktiskt lite mindre bil än i resten av landet. Att satsa på cykel innebär bland annat fler cykelbanor, högre standard på cykelbanorna, bättre belysning, trafiksäkrare korsningar, förbättrade parkeringsmöjligheter och en rad olika aktiviteter för att uppmärksamma och stimulera cykling.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med cykling?

Cykeln som transportmedel ärmycket levande i kommunens olika styrdokument. Du kan följa kommunens arbete med cykling genom strategier och rapporter. I den relaterade informationen nedan finner du aktuell cykelstrategi och cykelbokslut.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/cykla

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se