Aktuella detaljplaner Västerbro

Här hittar du kort information om och länkar till alla detaljplaneförslag för utbyggnaden av Västerbro.

Lund Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen

Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen.

Lund Virket 6 och del av 1: Kobjersvägen/Öresundsvägen

Dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet. Bostadshusen kan få mellan 4 och 7 våningar och ska ha ett varierat taklandskap. Parkering föreslås i garage under bostadsgården.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vasterbrodetaljplaner