Påplatskontoret

Vi som på olika sätt arbetar med utvecklingen av Stångby, vill gärna veta vad du som bor och verkar i byn har för synpunkter och idéer. Besök oss på Påplatskontoret som är inne i Torngården.

Påplatskontoret är bemannat första torsdagen i varje månad klockan 15-18. På schemat kan du se vem som är plats att svara på dina frågor och ta emot dina idéer. Observera att bemanningen kan ändras med kort varsel och då inte hinna uppdateras här.

Schema

7 september
Tema: Tidplan för detaljplanerna Stångby Väster II ochStångby Öster II
På plats: Ella Swahn, Daniel Hansson från SBK och Maria Linge samt Charlotta Lenninger från TF

5 oktober
Tema: Samråd för detaljplanen Stångby Öster II
På plats: Ella Swahn och Daniel Hansson från SBK

2 november
Tema: meddelas senare
På plats: Charlotta Lenninger från TF

7 december
Tema: Detaljplanen Stångby Vångar
På plats: Ella Swahn och Emma Wolf från SBK och Charlotta Lenninger från TF

SBK=Stadsbyggnadskontoret, TF=Tekniska förvaltningen

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/paplatskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se