Påplatskontoret

Vi som på olika sätt arbetar med utvecklingen av Stångby, vill gärna veta vad du som bor och verkar i byn har för synpunkter och idéer. Besök oss på Påplatskontoret som är inne i Torngården.

Påplatskontoret är bemannat första torsdagen i varje månad klockan 15-18. På schemat kan du se vem som är plats att svara på dina frågor och ta emot dina idéer. Observera att bemanningen kan ändras med kort varsel och då inte hinna uppdateras här.

Schema

1 februari
Tema: Inför samråd för detaljplanen Stångby Söder (Vångar)
På plats: Ella Swahn från stadsbyggnadskontoret

1 mars
Tema: Inför granskning för detaljplanen Stångby Öster II
På plats: Ella Swahn och Daniel Hansson från stadsbyggnadskontoret

5 april
Tema: Etapper och markanvisningar inom detaljplanen Stångby Väster II
På plats: Johanna Blixt från tekniska förvaltningen

3 maj
Tema: bestäms senare
På plats: Daniel Hansson från stadsbyggnadskontoret

7 juni
Tema: Kl 16 - 19, samråd för Stångby söder, park och andra grönytor inom Stångby Väster II, bygginformation, översiktsplanen för Lunds kommun
På plats: Representanter från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen

Tema och bemanning kan ändras med kort varsel.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/paplatskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se