Påplatskontoret

Vi som på olika sätt arbetar med utvecklingen av Stångby, vill gärna veta vad du som bor och verkar i byn har för synpunkter och idéer. Besök oss på Påplatskontoret som är inne i Torngården.

Påplatskontoret är bemannat första torsdagen i varje månad klockan 15-18. På schemat kan du se vem som är plats att svara på dina frågor och ta emot dina idéer. Observera att bemanningen kan ändras med kort varsel och då inte hinna uppdateras här.

Schema

7 september
Tema: Tidplan för detaljplanerna Stångby Väster II och Stångby Öster II
På plats: Ella Swahn, Daniel Hansson från SBK och Maria Linge samt Charlotta Lenninger från TF

5 oktober - inklusive samrådsmöte för Stångby Öster II
Påplatskontoret är bemannat klockan 15-16.
Samrådsmötet är öppet klockan 16-19. OBS Drop-in.
På plats: Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S), Ella Swahn, Daniel Hansson, Maria Borisson Lindvall, Christoffer Karlsson, Emma Wolf med flera från SBK. Linda Karlsson, Maria Linge, Charlotta Lenninger med flera från TF.

2 november - bemannat både med tjänstepersoner och politiker
Tema: Stadsdelsparken på västra sidan och kommunens översiktsplan. Information om översiktsplanen
På plats: Linda Karlsson och Charlotta Lenninger från TF, Ella Swahn och Johan Lindström från SBK samt politiker från byggnadsnämnden.

7 december
Tema: Detaljplanen Stångby Vångar
På plats: Ella Swahn från SBK och Charlotta Lenninger från TF

Datum för våren publiceras här så snart det är klart.

SBK=Stadsbyggnadskontoret, TF=Tekniska förvaltningen

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/paplatskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se