Stadsbyggnadspriset 1999-2017

En hel rad fantastiska byggnadsverk har premierats med Lunds stadsbyggnadspris. Här presenterar vi alla vinnarna.

2018

FOJAB arkitekter för nya tingsrätten. 

Ur juryns motivering: "Gedigna och genomtänkta materialval, hög kvalitet såväl exteriört som interiört, ger en upplevelse av skulptural dynamik och omsorg från helhet till detaljer. En klassiskt ordnad arkitektur i modern kostym, där den trappade byggnadsvolymen landar vackert vid entréplatsen i söder, och vattenspegeln med dess konstverk möter Bjerredsparken på ett raffinerat sätt."

2017

Arkitektkontoret Elding Oscarson för tillbyggnaden avSkissernas museum.

Ur juryns motivering:”Ett av Lunds mest unika museer har fått ännu en årsring!Arkitekterna löser på ett raffinerat och vackert sätt uppgiften att ge muséet en ny och tydlig entré samt en publik restaurang som välkomnar besökaren. Ett till ytan litet tillägg men ett stort bidrag även till parken som stärker det offentliga rummet och samtalar med tidigare byggnadsetapper."

Skissernas Museum med gräsmatta och träd i förgrunden

2016

Stadsparkens förnyelse. Ramböll prisas för sitt arbete med utvecklingsplanen och Ulf Nordfjells gestaltning av Paradaxeln och Solens och Skuggans trädgård. Pivotech får priset för att de genom Fabian Narin formgett skejtparken i nära samarbete med Sweco.

Ur juryns motivering: "Genom en väl bearbetad utvecklingsplan har utformningen av Lunds stadspark varsamt förnyats och förändrats genom utvecklandet av distinkta och välgestaltade karaktärer i parkens olika delar.Härmed har stadsparken tillförts nya funktioner och rekreativa värden som uppskattas av såväl Lundabor som besökare från hela regionen."

Söderlyckan Skejtpark

2015

Mattias Hedberg Ek för gestaltningen av Helsingkrona nations nya studentbostadshus.

Ur juryns motivering: ”Byggnaden håller mycket hög arkitektonisk kvalitet såväl i sin helhet som i omsorgsfullt utformade detaljer. Den resliga gestalten landar på ett självklart sätt i campusområdets unika miljö. Veckade metallfasader i flera nyanser ger ett intressant skuggspel och byggnaden är förebildlig som exempel på lyckad förtätning av staden."

KDhelsingkrona

Linje2014

Mats White och Jakob Peetre för gestaltningen av LUX, Lundsuniversitets nya Humanist och teologcentrum.

LUX_foto_Kasper Dudzik.jpg

Linje
2013

Lena Brand, med särskilt omnämnande till Ulrika Connheim och Kjell Nyberg, för gestaltningen av Universitetsjukhusets nya Strålbehandlingsklinik i Lund.

KDonkologen14300.jpg

Linje2012

Kjell Adamsson för en tillbyggnad av ett radhus på Hökvägen i Lund.

Stadsbyggnadpriset 2010

Linje2011

Carmen Izquierdo och Charlotte Lund, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun genom nybyggnaden av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen.

Stadsbyggnadpriset 2011

Linje2010

Hans Ödman, Cecilia Pering och Claudia Meirama för nybyggnaden av ett kontorshus i kvarteret Spettet invid polishuset. Claudia Meirama tilldelas priset postumt.

2009

Gunilla Svensson för nybyggnaden av ett flerbostadshus i kvarteret Skötaren, samt ett hedersomnämnande till projektets beställare Olle Berglind, Tornahem.

2008

Lotta Nordén för om- och tillbyggnaden av ett enbostadshus på Arkivgatan i Lund.

2007

Björn Hegelund för om- och tillbyggnaden av Backaskolan i Lund.

2006

Johan Celsing som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun med sitt projekt till- och ombyggnad av Skissernas museum.

2005

Vlade Naumovski som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun med sitt bostadsprojekt i kvarteret Päronet.

2004

Henrik Jais-Nielsen, Mats White och Nils Erik Landén som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling med sitt projekt Språk- och Litteraturcentrum i Lund.

2003

Peder Lindblad och Paula Block för deras vackert gestaltade projekt "nytt Geocentrum i Lund".

2002

Cecilia Pering, Björn Wigelius och Hans Ödman vid Fojab arkitektkontor för omdaningen av det f d vattentornet och särskilt för dess nya kupol för teleskop vid Astronomiska institutionen, Lunds Universitet. Juryn tilldelar också ett postumt hedersomnämnande till Alfred Arwidius, tornets ursprunglige arkitekt.

2001

Inget pris utdelat.

2000

Lars Wesén, för ombyggnaden av skjutsstallarna i Dalby. Ett särskilt omnämnande till Britt-Marie Jonsson för arbetet med detaljplan och bygglov.

1999

Marie Eriksson för bostadshus på Värpinge i Lund.

1998

Anders Svensson och Ann-Sofi Högborg för Östra Tornskolan i Lund.

1997

Jan Bergfelt, Peter Lingstrand och Mårten Belin för parkeringshuset Ovalen på Universitetssjukhuset i Lund.

1996

Inget pris utdelat.

1995

Ingrid Gustavsson för ekologihuset och Ulf Cadefors för kvarteret Regeringen i Värpinge. Ett särskilt omnämnande till Lars-Göran Rickt för detaljplaner till 1995 års priser.

1994

Inget pris utdelat.

1993

Gunilla Svensson, Märta Bergström och Ulla Molin för Hallqvistska gården, Kv Svolder 3.

1992

Inget pris utdelat.

1991

Bo L Johansson, Cecilia Pering, Björn Wigelius och Claes Dramm för förnyelsen av Lunds centralstation.

1990

Mårten Dunér, Björn Edström, Joanna Heilig och Ivo Waldhörför Kulturmejeriet och Kulturens Restaurang

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se