Stadsbyggnadspriset

2017 års pris går till Elding Oscarson för Skissernas Museum

Lunds kommun tycker att Skisseras Museums nya tillbyggnad är något extraordinärt. Årets stadsbyggnadspris går till arkitektkontoret Elding Oscarson. Det är arkitekterna Jonas Elding och Johan Oscarson som har gestaltat museets tillbyggnad i glas och cortenstål. Den nya delen öppnar upp museet mot parken, både med foajéns höjd och med fönstren som låter dagsljuset komma in från flera olika håll.

– Samlingen är helt unik, och då känns det viktigt att göra museet tillgängligt. Tillbyggnaden öppnar upp mot parken och gör museet till en fungerande mötesplats. Att det blir belönat är en bekräftelse på att det här är viktigt för Lund och att tillbyggnaden är omtyckt, säger Jonas Elding, arkitekt och delägare i kontoret Elding Oscarson.

Johan Oscarson på samma kontor tillägger:
– Detta är vår första realiserade publika byggnad och med tanke på våra kopplingar till Lund är det är extra roligt att det blev just här.

Skissernas Museum med gräsmatta och träd i förgrunden

Foto: Kasper Dudzik

Juryns motivering

”Ett av Lunds mest unika museer har fått ännu en årsring!

Arkitekterna löser på ett raffinerat och vackert sätt uppgiften att ge muséet en ny och tydlig entré samt en publik restaurang som välkomnar besökaren. Ett till ytan litet tillägg men ett stort bidrag även till parken som stärker det offentliga rummet och samtalar med tidigare byggnadsetapper.

Cortenstål som val av fasadmaterial krokar arm med intilliggande tegelbyggnaders färgpalett, och det arkitektoniska gestaltningsgreppet tydliggör dåtid och nutid i muséets byggnadskroppar från olika tidsepoker.
De skarpt utskurna fönsteröppningarna flirtar med verksamhetens konstnärliga inre och ger betraktaren en upplevelse av levande tavelramar där universitetsparken bjuds in som skulpturalt element i muséets koncept.”

Om Lunds stadsbyggnadspris

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.1990 delades priset ut för första gången. Det har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden."

Prissumman är på 30 000 kronor.

Endast vinnande förslag offentliggörs. Juryn kan avstå från att utdela priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbyggnadspris

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se