Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.

Vad förtjänar Lunds stadsbyggnadspris 2017?

Juryn har under nomineringsperioden tagit emot många förslag till årets vinnare. Vinnaren kommer att presenteras i december.

Stadsparkens förnyelse vann priset 2016

2016 års stadsbyggnadspris går till två olika kontor. Ramböll prisas för sitt arbete med utvecklingsplanen och Ulf Nordfjells gestaltning av Paradaxeln och Solens och Skuggans trädgård. Pivotech får priset för att de genom Fabian Narin formgett skejtparken i nära samarbete med Sweco.

- Omvandlingen av stadsparken har adderat nytt liv till stadsrummet och det vill vi gärna premiera, säger juryns ordförande och stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning. Det är glädjande att en så anrik plats som stadsparken fortsätter att utvecklas och berika Lund.

Stadsparken i Lund är mer än hundra år gammal, men de senaste åren har parken genomgått en större förnyelse. Solens och skuggans trädgård med mängder av perenna blommor, invigdes sommaren 2016. Också den 1500 kvadratmeter stora skejtparken Söderlyckan är ett helt nytt inslag som har formats tillsammans med skejtarna själva.

Söderlyckan Skejtpark

Juryns motivering

”Genom en väl bearbetad utvecklingsplan har utformningen av Lunds stadspark varsamt förnyats och förändrats genom utvecklandet av distinkta och välgestaltade karaktärer i parkens olika delar. Härmed har stadsparken tillförts nya funktioner och rekreativa värden som uppskattas av såväl Lundabor som besökare från hela regionen. Parken axlar i sin nya skepnad rollen som stadens självklara vardagsrum, med ett brett utbud av upplevelser för alla generationer.
Utvecklingen av parken har skett i dialog och samarbete mellan flera parter.

Stadsbyggnadspriset 2016 tilldelas Ramböll, genom Ulf Nordfjell, för arbetet med utvecklingsplanen och gestaltningen av Paradaxeln och Solens och skuggans trädgård, samt Pivotech, genom Fabian Narin, för formgivningen av skateparken.

Juryn vill även rikta ett hedersomnämnande till Lunds tekniska förvaltning, som med brett fokus och starkt engagemang bidragit till formandet av vår nya stadspark.”

Om Lunds stadsbyggnadspris

1990 delades "Stadsbyggnadspriset" ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden."

Prissumman är på 30 000 kronor.

Endast vinnande förslag offentliggörs. Juryn kan avstå från att utdela priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbyggnadspris

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se