Stadsbyggnadspriset

Lunds stadsbyggnadspris 2018 tilldelas arkitekterna bakom nya tingsrätten, FOJAB arkitekter. Dessutom får gestaltningen av kvarteret Posthornet ett hedersomnämnande.

Nya Tingsrätten i Lund

Lunds kommun tycker att nya tingsrätten i kopparplåt, glas och natursten är ett riktigt arkitektoniskt smycke. Nya tingsrätten finns på den västra sidan av Lunds stationsområde, de delar av huset som allmänheten når ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Juryn vill prisa byggnaden bland annat för hur den ger ett starkt visuellt inryck både på nära och längre håll och för dess klassiska arkitektur i modern form.

Det är Fojab arkitekter som har ritat den nya byggnad för tingsrätten som invigdes i augusti 2018.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett program med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, arkitekt och vice VD på FOJAB.

– Vi är stolta över entrén till Lund där den nya tingsrätten snabbt har blivit ett vackert och naturligt tillskott. Tingsrättens roll i stadsmiljön är sinnebilden av kraften i arkitekturen och hur arkitekter och byggaktör tillsammans har tillfört platsen nya unika värden, säger Marcus Horning, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Specialfastigheter har varit beställare av nya tingsrätten.

Juryn har även valt att ge ett hedersomnämnande till Tengboms för deras utformning av kvarteret Posthornet, även det i stationsområdet. Huset rymmer bland annat Folktandvården Skåne och juryn lyfter särskilt fram fasad och innergårdens gestaltning.

Juryns motivering – nya tingsrätten

En komplex byggnad, med höga krav på säkerhet och effektiva flöden, har gestaltats med fokus på såväl funktionalitet, som värdighet och transparens mot omgivande stadsrum.

Gedigna och genomtänkta materialval, hög kvalitet såväl exteriört som interiört, ger en upplevelse av skulptural dynamik och omsorg från helhet till detaljer. En klassiskt ordnad arkitektur i modern kostym, där den trappade byggnadsvolymen landar vackert vid entréplatsen i söder, och vattenspegeln med dess konstverk möter Bjerredsparken på ett raffinerat sätt.

Byggnaden ger både ett starkt visuellt intryck på nära håll, och utgör samtidigt en på avstånd ståtlig och viktig fond sett från Clemenstorget på andra sidan järnvägen. Nya Tingsrätten blir en viktig hörnsten i utvecklingen av Lund C.

Specialfastigheter har som ambitiös och engagerad beställare tillskrivit omsorgsfull gestaltning ett högt värde och därmed har Lund berikats med ett arkitektoniskt smycke!

Vi gratulerar så hjärtligt FOJAB arkitekter!”

Juryns motivering – hedersomnämnande kvarteret Posthornet

I år vill juryn för Lunds stadsbyggnadspris rikta ett hedersomnämnande till ett mycket väl genomfört projekt.

I kvarteret Posthornet har fastighetsägaren Wihlborgs berett Tengboms arkitekter möjlighet att gestalta en kontorsbyggnad som ger ett värdefullt tillskott till Lunds arkitektoniska palett.

Arkitekterna visar hur stadsmässigt räta vinklar kan utmana och möta organiska former i fin harmoni. Omsorg i murteknik, fönstersättning och vackra detaljer i innergårdens gestaltning ger ett stort mervärde till staden.”

Om Lunds stadsbyggnadspris

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.1990 delades priset ut för första gången. Det har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden."

Prissumman är på 30 000 kronor och priset delas ut på kommunfullmäktiges möte i december.

Endast vinnande förslag offentliggörs. Juryn kan avstå från att utdela priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbyggnadspris

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se