Spårväg Lund C - ESS

Spårväg Lund C-ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk mellan centralstationen och den växande stadsdelen, Brunnshög.

Spårvägen går längs S:t Laurentiigatan upp mot Allhelgonakyrkan. 
Här sträcker sig spårvägen från hållplatsen Lund C på Clemenstorget, längs S:t Laurentiigatan och till Allhelgonakyrkan.

Spårvägen blev färdigbyggd hösten 2019. Under hösten 2020 testkörs spårvagnarna. Den 12 december invigs spårvägen och den 13 december 2020 är det trafikstart. Första spadtaget togs den 15 februari och byggarbetet startade den 7 mars 2017. All aktuell information hittar du på spårväglund.se.

 

En del av stadsutveckling i nordöstra Lund

Spårvägssatsningen i Lund är en del av stadsutvecklingen i stråket mellan Lund C och Science Village/ESS på Brunnshög. Kartan nedan visar den förtätning och stadsutbyggnad som planeras längs med spårvägen. Det planeras för en omfattande stadsförnyelse kring Lund C, Universitetssjukhuset och LTH/IDEON.

Väster om E22:an blir det en helt ny stadsdel - Brunnshög, stor som två stadskärnor i Lund eller som ett nytt Trelleborg. Tack vare spårvägens yteffektivitet och möjlighet att transportera många människor samtidigt kan Brunnshög byggas tätt och bilsnålt, med en ambition om tredjedelsmålet: två tredjedelar av de som bor och vistas på Brunnshög ska färdas med spårvagnar eller på cykel och/eller till fots; bara en tredjedel ska få köra bil. Det är ett högt ställt mål, som bara är möjlig att uppnå med proaktiv och medveten stadsplanering och trafiksystem.

Karta över spårvägens hållplatser.

Visionskarta: Så här kommer Lund att växa i anslutning till spårvägen på linjen Lund C - ESS. De vita klossarna visar förtätning och utbyggnad av staden längs med spårvägslinjen. Bild: Lunds kommun.

Besök webbplatsen www.spårväglund.se för mer information om spårvägen i Lund.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sparvaglund