Lunds nya ridhus

Lunds kommun ska bygga en ny ridhusanläggning i norra Lund. Anläggningen ska bestå av stall, där hästarna själva kan välja att gå ut och in i en hage, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och café. Stallet byggs för 50 hästar.

Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Skälet till att Lunds kommun ska bygga en ny ridanläggning, är att den nuvarande anläggningen inte uppfyller dagens krav och att placeringen inne i Lunds tätort inte längre fungerar tillräckligt bra.

Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Illustrationen är en visionsbild av Lunds nya ridanläggning. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Tidplan

Bygglovsansökan för ridhuset lämnas in i april 2021. Trolig byggstart blir hösten 2021.

Status: Bygglovsansökan lämnades in i april 2021
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12
Arkitekt: Mats Molén, Fojab Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad
Beräknad inflyttning: December 2022 - februari 2023
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen. 

Illustrationen är en visionsbild av det nya ridhuset. Illustrationen är en visionsbild av det nya ridhuset. Visionsbild: Fojab Arkitekter.

Ritning som visar Lunds nya ridhus. Ritningen visar ridhuset och omgivningen ovanifrån.

Relaterad information