Nyheter Heddagymnasiet och Svaneskolan

November

2020-11-26

Väggarna kommer till Hedda

Tidigt på morgonen måndagen den 23 november kom de första väggarna till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. Den tyngsta väggen väger cirka 10 ton. Trots det svävade de lätt på plats med hjälp av en stor mobilkran.

2020-11-18

Pedagogiken styr arkitekturen i Lunds nya skola

Vem vet egentligen bättre hur en skola ska byggas än de som jobbar och studerar där? Inför planeringen av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan träffades lärare, rektorer och elever för att tillsammans skapa bra miljöer. Nu byggs en skola utifrån deras samlade erfarenheter.

2020-11-12

Stor skola ska byggas för närhet

Mänsklighet, närhet och intuition är ord som återkommer när arkitekterna Joakim Lyth och Isak Birgersson berättar om arbetet med att rita Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. Det är en utmaning när skolan ska rymma 1 620 elever på gymnasiet och 360 på högstadiet.

2020-11-03

Spännande rymder i Lunds nya gymnasieskola

Tomten där Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan byggs sluttar 2,5 meter. Det är en utmaning att bygga klimatsmart och snyggt på en tomt som inte är plan.

Oktober

2020-10-26

Vi bygger bäst tillsammans

En stor byggarbetsplats är som ett samhälle i miniatyr. Massor av människor med olika roller samverkar. Allt måste ske i rätt ordning och alla ska veta vad de ska göra.

September

2020-09-21

Bullrande arbete när betong knackas bort

Just nu river entreprenören Skanska källaren i den gamla A-byggnaden till Svaneskolan. Eftersom betongen måste knackas bort bullrar det en del under dagtid.

2020-09-11

Skolans tegel lever vidare under mark

När byggnader rivs blir det restavfall av flera olika slags material. Målet är att återvinna det mesta på plats. Då det inte är möjligt skickas materialet till deponi, där det återanvänds inom andra områden.

2020-09-10

Så här kommer skolan att se ut!

Hur kommer de nya skolbyggnaderna att se ut? Och i vilken ordning kommer de att byggas? Svaren får du i denna film, som togs fram till startskottsceremonin den 9 september 2020.

2020-09-09

Efterlängtat startskott i byggandet av framtidens skola

Så var det äntligen dags att påbörja byggandet av nya Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan. Den nya skolan har ritats av Wingårdhs arkitekter i samarbete med danska AART och kommer att rymma närmare 2 000 elever, varav cirka 400 på högstadiet. Inflyttning beräknas till sommaren 2023.

Juni

2020-06-26

Bygglovet har vunnit laga kraft

Nu har bygglovet för Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan vunnit laga kraft - därmed finns det inget hinder för att börja bygga de båda skolorna.

2020-06-22

Återbruk i fokus när nya Svaneskolan och Heddagymnasiet byggs

Framtidens skola för framtidens elever – snart inleds bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan i Lund. Lagom till midsommar påbörjades rivningen av den gamla Svaneskolan från 1968-1970. En inventering av skolans material har gjorts och kommer att återbrukas så långt det är möjligt.

April

2020-04-03

Justerad detaljplan antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

Mars

2020-03-04

Hedda/Svane ett steg närmare byggstart

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för detaljplanen avseende Pastor Svane 1 med flera – detta innebär att planen inte längre kan överklagas utan har vunnit laga kraft.

Januari

2020-01-09

Detaljplanen justeras för Hedda Anderssongymnasiet

Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet, fastigheten Pastor Svane 1, vilket innebär att del av detaljplanen måste göras om för att bygglov ska kunna ges.