Fönsterfredag på Hedda

31 januari, 2021

Så fort en byggnad får fönster, blir den mer lik ett hus. Fredagen den 29 januari monterades de första, stora fönstren på Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. Sedan kommer arbetet med fönster att fortsätta på fredagar, då det inte sker någon väggmontering.

Hus B är den första byggnaden som får fönster på Hedda Anderssongymnasiet. De första fönstren är på plats i hus B.

Hus B är den första byggnaden som får fönster. Sedan följer hus C och så fortsätter det allt utifrån att väggarna kommer på plats. Totalt ska Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan få cirka 500 fönster och det vanligaste formatet är 2 500 millimeter gånger 1 200 millimeter.

Nu kan vi se ut genom fönstren på Hedda Anderssongymnasiet. Nu kan de se ut genom fönstren i en av Hedda Anderssongymnasiets salar.

Fönstren till den nya skolan är mycket höga och de har bra ljudklasser och isoleringsförmåga. Varje fredag kommer cirka 16 fönster att monteras.

Hus B är den första byggnaden som får fönster på Hedda Anderssongymnasiet. Fönstren till den nya skolan är höga och har god isoleringsförmåga.