Bygget av Hedda får tidigare morgonstart på grund av pandemin

9 mars, 2021

Även på en byggarbetsplats måste alla hålla sig till de restriktioner som gäller under pandemin. För att minska smittspridningen ska de som arbetar med att bygga Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan alternera sina arbetstider.

Ett stort vitt tält ät uppsatt på taket till hus B till Hedda Anderssongymnasiet.

Start kl 06:30 under pandemin

Arbetet kommer att starta tidigast kl 06:30 på morgonen och hålla på senast till kl 18:00. Fredagar slutar arbetet kl 16:00.

Rullande schema minskar risker

Ett rullande schema gör att kontakterna minskar mellan dem som arbetar i bygget. De tidigare morgonpassen ska vara så tysta som möjligt och entreprenören Skanska håller sig till alla regler när det gäller buller. Det rullande schemat ska fortsätta så pandemin pågår.