Så här kommer skolan att se ut!

10 september, 2020

Hur kommer de nya skolbyggnaderna att se ut? Och i vilken ordning kommer de att byggas? Svaren får du i denna film, som togs fram till startskottsceremonin den 9 september 2020.

I filmen kommer du in i byggnad C och D, som ligger mitt i den nya skolan:

 

Karta över byggnadernas placering, blivande Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet