Bullrande arbete när betong knackas bort

21 september, 2020

Just nu river entreprenören Skanska källaren i den gamla A-byggnaden till Svaneskolan. Eftersom betongen måste knackas bort bullrar det en del under dagtid.

Bullret pågår tills all den gamla betongen i A-husets källare har knackats bort. Troligtvis tar det ytterligare ett par veckor.