Trafiken

Ramprogrammet för Lund C prioriterar de hållbara trafikslagen. Närmast station kommer du som cyklar eller åker kollektivt, reser du med bil får parkera eller bli avsläppt på lite längre avstånd.

Gång

Du som går ska komma fram lättare, det ska bli enklare att byta mellan exempelvis buss och tåg och stadsmiljön ska vara trevligare att röra sig i. Tydligast blir detta vid det nya resecentrum. Där ska du kunna röra dig tryggt mellan tåg, busshållplatser, spårväg och cykelparkering utan att behöva korsa en högtrafikerad gata.

Cykel

Antalet parkeringsplatser för cyklar dubbleras, från dagens 3500 till 7000. De flesta parkeringsplatser kommer att finnas inomhus, i nya moderna cykelgarage. Det största garaget byggs under Bangatan. Från alla garage kan du ta dig enkelt till tågperrongerna.

När du cyklar ska du kunna korsa spåret via Skyttelbron, den nordligaste bron som var färdig 2014. Via en ramp kommer du kunna cykla upp på bron även från östra sidan. Vid rampen blir det även cykelparkering. Möjligheten att korsa spåret via Kung Oskars bro och Trollebergsviadukten finns kvar.

Bil

De bästa möjligheterna att komma till stationen med bil kommer finnas på västra sidan. Bangatan, Klostergatan och delar av Trollebergsvägen stängs av för allmän biltrafik och på sätt blir stadsmiljön mer attraktiv och tillgänglig för andra trafikanter.

Möjligheten att släppa av besökare till stationen eller att parkera på östra sidan kommer att finnas kvar i mindre omfattning, i första hand via Spolegatan.

Totalt kommer antalet allmänna parkeringsplatser i stationsområdet att öka med 100-200 platser, de flesta i parkeringsgarage.

Taxibilar kommer att stanna både på östra och västra sidan av stationen, i nära anslutning till resecentrum. Taxibilar såväl som godstransporter tillåts köra på Bangatan.

Buss

Norr om det nya stationshuset byggs enny regionsbussterminal, söder om det blir deten ny stadsbussterminal, båda på östra sidan om spåren. Fjärrbussar och bussar som ersätter inställd tågtrafik kommer att finnas på stationens västra sida.

Spårväg

Ändhållplats för spårvägen Lund C – ESS byggs på Clemenstorgets nordöstra del.

maskinen hela