Tidplan

Preliminär tidplan för när det är byggstart för de olika delarna runt Lund C.

2017-2018

Ett stort steg tas 2017 då fyra arkitektkontor tar fram olika förslag på hur den nya centralstationen kan se ut. Under 2017 bestäms också hur Clemenstorget ska se ut.

I början av 2018 avgjordes det att Elding Oscarson/C.F. Møller Architects arbetar vidare med utformningen.

Under den här perioden tar man också fram en nya detaljplaner som bygger vidare på ramprogrammet för området.

2019

Den östra delen av clemenstorget började byggas om i början av 2019, det är den delen där spårvägshållplatsen kommer att finnas.

Efter 2019 är tidplanen för stationsområdet omvandling inte bestämd. Det vi vet är att ombyggnaden behöver ske i etapper, till exempel tror vi att delen väster om spåren behöver vara klar för att vi ska kunna bygga om Bangatan och stänga den för biltrafik.

Vi har ännu inte någon ny detaljplan för det nya stationshuset vilket gör det svårt att säga något om byggstart för det. I arbetet med att ta fram detaljplan kommer det under det så kallade samrådet och granskningen finnas möjlighet att tycka till om förslaget. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se