Tidplan

Preliminär tidplan för när det är byggstart för de olika delarna runt Lund C

Tidplan som visar i vilken ordning stationsområdet ska utvecklas

2017-2018

Ett stort steg tas 2017 då fyra arkitektkontor tar fram olika förslag på hur den nya centralstationen kan se ut. I början av 2018 avgjordes det att Elding Oscarson/C.F. Møller Architects arbetar vidare med utformningen. 

Under 2017 bestäms också hur Clemenstorget ska se ut. Den östra delen av torget börjar byggas om efter sommaren 2018, det är den delen där spårvägshållplatsen kommer att finnas.

2018 börjar de förberedande grävarbetena för det nya underjordiska cykelgaraget, det är bland annat fjärrvärme och vattenledningar som behöver läggas om för att garaget ska kunna byggas.

Under den här perioden tar man också fram en ny detaljplan för den västra sidan av stationsområdet. Under samrådet har alla berörda möjlighet att tycka till om förslaget.

2019

2019 är det byggstart för den första etappen av det underjordiska cykelgaraget vid Bangatan. ÄvenSkyttelbrons cykelnedfart byggs tillsammans med cykelparkering i Spoletorpstomtens norra del.

Västra sidan av stationsområdet byggs om och kompletteras med nytt stationstorg mot Lokföraregatan. Detta måste vara klart för att man längre fram ska kunna stänga för allmän biltrafik längs Bangatan.

2020

Nu är det dags att bygga den andra och sista etappen av cykelgaraget vid Bangatan. Ombyggnaden av västra sidan forsätter.

2021

När cykelgaraget är klart startar ombyggnaden av Bangatan. Vi börjar på den västra sidan, alltså den närmast stationshuset.

Vi hoppas också att det är dags att börja ett nytt stationshus på platsen där mittelbron finns idag.

2022

Ombyggnaden av Bangatan fortsätter, när den västra sidan av gatan är klar fortsätter man med den östra.

2023

Under 2023 är det dags att börja bygga om den västra sidan av Clemenstorget, den delen som är närmast stationshuset. Då ska också Spoletorpstomten och Rydes undergång byggas om. Och det nya stationshuset ska vara klart.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se