Tidplan

Preliminär tidplan för när det är byggstart för de olika delarna runt Lund C.

2017-2018

Ett stort steg tas 2017 då fyra arkitektkontor tar fram olika förslag på hur den nya centralstationen kan se ut. Under 2017 bestäms också hur Clemenstorget ska se ut.

I början av 2018 avgjordes det attElding Oscarson/C.F. Møller Architects arbetar vidare med utformningen.

Under den här perioden tar man också fram en nya detaljplaner som bygger vidare på ramprogrammet för området.

2019

Den östra delen av clemenstorget börjar byggas om i början av 2019, det är den delen där spårvägshållplatsen kommer att finnas.

2019 är det också prelimiminärt samråd för de detaljplaner som ska göra det möjligt att omvandla stationsområdet. Under samrådet har alla berörda möjlighet att tycka till om förslaget.

2020

2020 är det byggstart för den första etappen av det underjordiska cykelgaraget vid Bangatan.

Västra sidan av stationsområdet byggs om och kompletteras med nytt stationstorg mot Lokföraregatan. Detta måste vara klart för att man längre fram ska kunna stänga för allmän biltrafik längs Bangatan.

2021

Skyttelbrons cykelnedfart byggs tillsammans med cykelparkering i Spoletorpstomtens norra del.

2018 börjar de förberedande grävarbetena för det nya underjordiska cykelgaraget, det är bland annat fjärrvärme och vattenledningar som behöver läggas om för att garaget ska kunna byggas.

2022

Nu är det dags att bygga den andra och sista etappen av cykelgaraget vid Bangatan. När det är klart startar ombyggnaden av själva gatan. Vi börjar på den västra sidan, alltså den närmast stationshuset.

Vi hoppas också att det är dags att börja ett nytt stationshus på platsen där mittelbron finns idag.

2023

Ombyggnaden av Bangatan fortsätter, när den västra sidan av gatan är klar fortsätter man med den östra.

Under 2023 är det dags att börja bygga om den västra sidan av Clemenstorget, den delen som är närmast stationshuset. Då ska också Rydes undergång byggas om.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se