Frågor och svar om nya Lund C

Varför ska Lund C byggas om?

Det är redan idag trångt vid stationen i rusningstid, och resandet förväntas öka. Ett nytt stationsområde kommer att ge ett smidigare resande och ett trevligare första möte med Lund.

Var ska den nya centralstationen ligga?

Den kommer att sträcka sig över spåren där nuvarande Mittelbron finns, alltså mer i mitten av stationsområdet än idag. Stationsbyggnaden kommer att ha entréer från både västra och östra sidan.

Hur kommer den nya stationen att se ut?

Just nu håller fyra arkitektkontor att rita på olika förslag. Efter sommaren hoppas vi kunna presentera bilder på vilket eller vilka förslag som Jernhusen, bolaget som äger stationen, går vidare med. De olika förslagen.

Vad blir skillnaden med en ny centralstation?

De största skillnaderna kommer att vara att det blir både trevligare och smidigare att resa till Lund. Det kommer till exempel att bli enklare att byta mellan tåg och buss eller spårväg. Den nya stationen kommer också att innehålla mer service än idag.

Vad händer med det nuvarande stationshuset?

Det nuvarande huset kommer att finnas kvar, men inte som station.

När kommer nya centralstationen att börja byggas?

Preliminärt kommer den nya stationen börja byggas 2021.

Vad händer om det blir höghastighetståg?

Planeringen för hela stationsområdet är gjord så att det kommer att fungera för att snabbtåg stannar i eller passerar Lund, även om det kommer att kräva vissa justeringar.

Vad ska hända med Clemenstorget?

Kommunen har under 2017 bestämt den slutliga utformningen för torget. Under första halvan av 2018 kommer torget att börja byggas om, och man börjar i den östra delen där spårvägen kommer att ha sin hållplats.

Vad är det första som ska hända vid centralstationen?

Under våren 2017 har man undersökt undersökt hur det ser ut under jorden som en förberedelse inför det underjordiska cykelgaraget.

Under året kommer man också att börja arbeta med de detaljplaner som mer i detalj bestämmer hur området ska se ut, till exempel hur höga husen kan vara och hur vägarna ska ligga. I den processen har alltid allmänheten möjlighet att lämna synpunter på föslagen.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se