Clemenstorget görs om

Lund C – Sveriges tredje största station – står inför en omfattande förnyelse för att möta framtidens behov. De stora dragen för hur området runt stationen ska utvecklas beslutades hösten 2015 och nu finns också fler detaljer kring hur torget ska se ut.

Utformning från arkitekttävling

Clemenstorget har en stor potential att utvecklas till ett av Lunds viktigaste stadsrum. White arkitekter som 2014 vann en arkitekttävling med bidraget ”Kontrapunkter”, har tagit fram en mer detaljerad plan för hur Clemenstorget ska utformas.

Politikerna i tekniska nämnden har godkänt de planerna, nu återstår det för kommunstyrelsen att i augusti ge det formella tillståndet så att arbetet kan sättas igång.

Torget kommer att byggas om i etapper, mestadels under 2018.Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth berättar mer om hur torget kommer att se ut

Gestaltningsprogram för Clemenstorget, beslutat av tekniska nämnden maj 2017.

"Kontrapunkter" - det vinnande förslaget för gestaltning av Clemenstorget och Bangatan(pdf)

Medborgardialog

Som ett viktigt inspel i arbete med att ta fram det detaljerade gestaltningsprogrammet arrangerades en serie medborgardialoger. Under våren 2016 träffade vi allmänheten, de boende,skolelever, representanter från olika föreningar och pendlare. Vi genomförde nio dialogaktiviteter och fick in synpunkter från ca 500 människor. Syftet varatt samla in tankar och idéer för utformningen av framtidens Clemenstorg.

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016(PDF)

"500 röster om framtidens Clemenstorg", en sammanställning av medborgardialogen, våren 2016 (webbversion)

Clemenstorget genom tiderna

Clemenstorget har haft olika utseenden sedan 1890-talet, och dess utformning har alltid speglat sin tid. Under hösten 2016 - våren 2017 visade Lunds kommun en utomhusutställning på Clemenstorgets södra gångbana, "Clemenstorget genom tiderna". Utställningen på torget är över nu, men den finns fortfarande att ta del av som webbpublikation via länken nedan.

Utställningskatalog(webbversion)

Utställningskatalog (pdf)

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/clemenstorget

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se