Vi planerar för ett nytt Lund C

Lund C är en del av de satsningar på järnväg som görs regionalt och nationellt. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund, fyrspårutbyggnad Lund-Flackarp samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Lund C och stationsområdet runt omkring är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ökat resande. Allt fler reser och vi har vuxit ur infrastrukturen för arbetspendlingen. Ett nytt Lund C ska göra det smidigare att resa kollektivt och ge ett första möte med Lund för den som kommer utifrån. Stationsområdet ska även få den västra sidan som framsida.

Clemenstorget

Clemenstorget visionsbild_beskuren

Först ut att byggas om är Clemenstorget, den första etappen blev klar i juni 2020. Torget förändras så att det blir plats för en spårvägshållplats och så att det blir lättare att röra sig mellan torget och tågstationen. Torget är också vackrare och trevligare att vara på.

Mer om Clemenstorget 

Ett helt nytt stationsområde

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan (programmet beslutat 2015).

Ramprogrammet - inledning, strategier och huvuddragen, 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb)

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundc

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se