Lund C

Så mycket smidigare att resa kollektivt. Men också ett helt nytt första möte med Lund för den som kommer utifrån och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida.

Lund C och det omgivande stationsområdet är redan idag överbelastat och har inte kapacitet för ökat resande. I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun därför tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan.
Ramprogrammet - inledning, strategier och huvuddragen, 28 sidor (PDF, 2 mb)
Ramprogrammet i sin helhet, 88 sidor (PDF, 6 mb) 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundc

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se