Ideon och Medicon Village

Området ska bli en hållbar och levande stadsdel. Utvecklingen skapar förutsättningar för att blanda olika typer av bostäder, service och lokaler för forskning och företag inom samma område. Genom att öppna upp och bidra till naturliga mötesplatser och cykelstråk minskar de osynliga murarna och samarbeten blir enklare.

Området har en stark profil som företagsområde, men mycket tyder på att det kommer ändras de kommande åren. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats, som ger liv och rörelse och förtätad bebyggelse ger området en mer blandad och varierad arkitektur, med fler bostadshus och parker.

Ramprogram Ideon Pålsjö

Ramprogram Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan

Se kunskapsstråkets delområden och pågående planer på karta

Byggprojekt och planer på Ideon och Medicon Village

Byggnad eller plats Status
Sjukvård på Medicon Village
Planer eller pågående
Centrala Medicon Village
Planer eller pågående
Medicon Villages nya entré
Planer eller pågående
Kv Studentkåren 4 - Blekingska nation
Planer eller pågående
Forskarparken
Planer eller pågående
Ideontorget
Planer eller pågående
Bostadsrätter öster om Sparta, Scheele Promenad
Planer eller pågående
Trafikplats Ideon
Planer eller pågående
Norra Idépromenaden
Planer eller pågående
Edison Park
Planer eller pågående
Axis
Genomförd
Ideon Gateway
Genomförd

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se