Brunnshög

Brunnshög är en fortsättning på utbyggnaden av Kunskapsstråket, åt nordost. Sölvegatan, med sin förlängning i Brunnshög, blir ett tydligt stråk som kopplar den nya stadsdelen till Lunds centrum.

Här kommer det att finnas större byggnader med utsikt, takterasser och större, gröna gårdar men också stadsradhus med små egna tomter. Det planeras även för service och arbetsplatser som ska integreras med bostäderna. Den första etappen som byggs ut ärSödra Brunnshög, söder om Solbjersvägen mellan nuvarande bostadsområde och Vattentornet.

Mer om Brunnshög

Se kunskapsstråkets delområden och pågående planer på karta

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se