Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och för att göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar.

Kollaget visar visionsbilder för de fyra stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund. Kollaget visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund. Kollage: Trafikverket.

Järnvägsutbyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Den nya banan beräknas vara i full drift i december 2023.

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund har startat

Trafikverket har startat bygget av fyra spår från Flackarp in till Klostergården i Lund.
Bygget startade i april 2020

Sträckan mellan Flackarp och Lund är en del av fyrspårsbygget mellan Malmö och Lund.
Förutom anläggningen av ytterligare spår tillkommer även en pågatågstation på Klostergården samt en ny breddad underjordisk passage för gående och cyklister i anslutning till den nya stationens plattformar. 

I maj 2020 startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger Trafikverket också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.
På Trafikverkets webbsida kan du läsa mer om hur bygget påverkar 

På Trafikverkets webbsida om fyrspårsbygget Malmö- Lund hittar du övergripande information och länkar till undersidor

Klostergårdens station

Den 4 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att Klostergårdens station kan börja byggas. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Detaljplanen för den nya stationen är antagen. Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Trafikverket bygger också en järnvägsbro över en framtida väg för kollektivtrafik, gående och cyklister i Sunnanvägs förlängning - söder om stationen - på uppdrag av Lunds kommun. Vägen är beslutad i en detaljplan.

Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd. I december 2023 Klostergårdens station var färdig.

Stopp i tågtrafik mellan Malmö och Lund den 22-28 augusti 2020

I augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer att minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden.
Läs mer på Trafikverkets webbplats.