Fyrspårsutbyggnad

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och för att göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar.

Järnvägsutbyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Den nya banan beräknas vara i full drift 2024.

Fyra spår mellan Flackarp och Högevall

För en del av sträckan var byggstarten redan hösten 2017 och nu är turen kommen till sträckan mellan Flackarp och Högevall. Förutom anläggningen av ytterligare spår, tillkommer även en pågatågstation på Klostergården samt en ny breddad underjordisk passage för gående och cyklister i anslutning till den nya stationens plattformar. De bullerstörningar som utbyggnaden innebär kräver också bullerdämpande åtgärder, vilket främst hanteras med skärmar.

Detaljplanen för den nya stationen är antagen. Sista möjligheten att tycka till om förslaget var i november 2018.

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund startar

Trafikverkets har gett entreprenören NCC/OHL uppdrag att bygga fyra spår från Flackarp in till Klostergård i Lund. Bygget startar redan i april 2020 med arbeten vid väg 108 och Höje å. Senare startar också arbetet med stationen vid Klostergården. Läs mer om fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund.

Beslut om ny station på Klostergården

Den 4 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att Klostergårdens station kan börja byggas. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Läs mer om planerna för stationen.

Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

I februari startade Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Stopp i tågtrafik mellan Malmö och Lund den 22-28 augusti 2020

I augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer att minska trafikstörningarna och göra det möjligt att köra fler tåg i framtiden. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se