Aktuellt Lund C

September

2021-09-29

Ny tid för Trafikverkets fjärde samråd Hässleholm-Lund

En rad händelser har gjort att tidplanen för Trafikverkets fjärde samråd i lokaliseringsutredningen för ny stambana Hässleholm-Lund har ändrats. Ny tid för samråd 4 är satt till första kvartalet 2023.

Augusti

2021-08-19

Så påverkas vägar och cykelvägar av fyrspårsbygget vid Klostergården

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund och en ny station vid Klostergården. Arbetet påverkar området kring Klostergården och Höje å.

Juli

2021-07-23

Gångstigen under Höje å beräknas öppnas igen den 20 augusti

Sedan slutet av juli river Trafikverket gjutformar och ställningar vid bron över Höje å. Det är ett omfattande arbete som beräknas pågå under nästan hela augusti. Att riva ställningar innebär många risker. För allas säkerhet är södra gångstigen under bron stängd. Den beräknas öppna igen den 20 augusti.

Juni

2021-06-10

Tågstopp mellan Malmö och Lund den 28 augusti - 6 september

Mellan den 28 augusti och 6 september stoppas tågtrafiken Malmö och Lund då två nya järnvägsbroar lanseras vid Klostergården i Lund. Bussar ersätter persontrafiken på sträckan. Planera för tågstoppet och räkna med längre restid.

Maj

2021-05-27

Trafikverket stänger av gång- och cykelvägen vid Höje å

Gång- och cykelvägen vid Höje å har stängts av. Det är Trafikverket som har utökat arbetsområdet inför arbetet med järnvägsbron över den planerade bussförbindelsen söder om nya Klostergårdens station.

April

2021-04-19

Kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen har tyckt till om ny stambana Hässleholm-Lund

Trafikverkets samråd tre är nu avslutat och Lund har tillsammans med flera kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen lämnat in sina yttranden.

Mars

2021-03-22

Lunds kommun avfärdar station vid Pilsåker

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets tredje samråd i lokaliseringsutredningen för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Liksom i yttrandet i det andra samrådet förordar kommunen ett centralt stationsläge, men betonar också vikten av att värna och utveckla kulturhistoriska, sociala och ekologiska värden i landskapet och i staden.

2021-03-17

Vad händer mellan Trafikverkets samråd 3 och 4?

Trafikverkets tredje samråd i lokaliseringsutredningen för projektet ny stambana mellan Hässleholm och Lund pågick den 20 januari-16 mars 2021. Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse som ska vara klar till nästa samråd. Det planeras till 2022.

Februari

2021-02-25

E6/E20 stängs i maj – 18 dagar med stora trafikstörningar

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13-30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Planera för avstängningen, räkna med stora trafikstörningar och längre restid på vägar i sydvästra Skåne.

2021-02-22

Fråga Trafikverket om ny stambana Hässleholm-Lund

Den 2 mars bjuder Trafikverket in till sin andra digitala frågestund om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du chansen att fråga om allt du vill veta.

2021-02-09

Ställ frågor till Trafikverket om ny stambana Hässleholm-Lund

Nu kan du ställa frågor till Trafikverket om projektet med ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Frågestunderna, som ges den 10 februari och den 2 mars, är digitala på grund av pandemin.

2021-02-04

Trafikverket öppnar den södra passagen vid Höje å

Fredagen den 5 februari öppnar Trafikverket den södra passagen vid Höje å. Då kan du promenera där igen.

Januari

2021-01-08

Tyck till om den nya stambanan Hässleholm–Lund

Den 20 januari–16 mars bjuder Trafikverket in till sitt tredje samråd under lokaliseringsutredningen av ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket har tagit fram en interaktiv karta, där du kan se olika alternativ för var den nya stambanan kan sträcka sig i landskapet. Du kan också själv lämna synpunkter.