Aktuellt Lund C

December

2019-12-17

Cykelställen vid Clemenstorget blir dubbelt så många

Cykelställen vid spår 1 på Lund C ska bytas ut till tvåvåningscykelställ. Detta gör att cykelplatserna blir ungefär dubbelt så många, från dagens 176 platser till 352.

2019-12-16

Clemenstorget får lekpaviljonger i jugendstil

Barnen ska få en särskild plats på Clemenstorget när den första delen av ombyggnaden är klar. Tre nya lekpaviljonger - som inspireras av jugendhusen kring torget - ska placeras under våren.

2019-12-12

Konsten att plantera en platan

Torsdagen den 12 december anlände tre nya plataner till Clemenstorget. Ytterligare tre träd kommer i morgon under fredagen. Träden ska ersätta de träd som var skadade eller sjuka och som i höstas fick nytt liv som lekträd på en förskola eller som insektshotell på torget.

2019-12-04

Helgarbete på Clemenstorget 6-8 december

Fredagen den 6 december cirka kl 12.00 stängs korsningen Sankt Petri Kyrkogata och Bytaregatan. Korsningen kommer att vara stängd till och med söndagen den 8 december cirka kl 18.00.

November

2019-11-28

På Clemenstorget låg gränsen mellan landsbygd och stad

Under markytan vilar Lunds spännande, tusenåriga historia. Varje gång vi lyfter på tidslocket för att gräva och bygga i centrala Lund, ska en arkeolog vara närvarande för att övervaka eller göra arkeologiska undersökningar. Vid ombyggnaden av Clemenstorget är Kulturens arkeolog Linnea Lidh på plats och hon har mycket att berätta.

2019-11-21

Den diagonala gång- och cykelvägen över Clemenstorget stängs

Den 25 november stängs gång- och cykelvägen som går diagonalt över Clemenstorget innanför cykelställen.

2019-11-15

Karta över cykelparkeringar vid Lund C

Många är oroade över att inte cykelparkeringarna ska räcka till när vi snart kommer att ta bort platser för att kunna lägga ledningar.

2019-11-12

Clemenstorgets ombyggnad kommer upp till ytan

Clemenstorgets östra gata är nu stensatt och på den södra gatan ligger det helt ny asfalt. Nästa steg är att södra gatan ska få kantsten och sedan sätts gatsten även där.

2019-11-11

Del av cykelparkeringen på Clemenstorget stängs

Måndagen den 25 november stängs ett hörn av cykelparkeringen på Clemenstorget. Byggprojektet kräver att totalt 370 cykelparkeringsplatser tas bort, men eftersom alla ersättningscykelställ inte är på plats förrän i januari 2020, tar vi nu endast bort den del vi behöver för att kunna fortsätta bygga.

2019-11-11

Nattarbete på Clemenstorget den 21 november

Den 21 november ska vi utföra ett nattarbete i hörnet av östra och södra gatan på Clemenstorget. Start cirka kl 21:00. Slut cirka 06:00 den 22 november.

Oktober

2019-10-21

Granit från Bjärlöv och Bohus pryder Clemenstorget

Clemenstorgets östra gata har stensatts och arbetet ska fortsätta med gångbanor och torgets inre delar. Det finns många olika sorters granit och här berättar vi vilken sten vi använder.

2019-10-12

Stensättarna gör Clemenstorget vackert

Stensättarna är i full gång på Clemenstorgets östra gata som håller på att bli ett konsthantverk där naturstenarna är valda för att passa i färg, vara producerade under rättvisa villkor och passa till resten av gestaltningen i Lund.

September

2019-09-20

Trädens rötter berättar

Inför att Clemenstorget ska byggas om och få ny markbeläggning gäller det att se hur torgets invånare – träden – mår. Ett sätt att ta reda på det är att gräva gropar invid trädens rötter och se hur rotsystemen är utvecklade.

Augusti

2019-08-12

Clemenstorget får Grand hotell för insekter

Lekträd och insektshotell – det blir det nya livet för fyra skadade eller döda träd på Clemenstorget. Den 15 augusti avverkas träden för att gå vidare till nya uppgifter. Träden ska återanvändas på torget och på en förskola i närheten.

Juli

2019-07-08

Clemenstorgets träd inspirerar till nytt offentligt konstverk

Till våren ska Clemenstorget prydas av vackra spetstak av konstnären Ebba Matz. Spetstaken har olika höjd och under dem ska du kunna stå och uppleva hur ljuset silas, skiftande genom årstider och tid på dygnet.