Trafikverket stänger av gång- och cykelvägen vid Höje å

27 maj, 2021

Gång- och cykelvägen vid Höje å har stängts av. Det är Trafikverket som har utökat arbetsområdet inför arbetet med järnvägsbron över den planerade bussförbindelsen söder om nya Klostergårdens station.

Visionsbilden visar stationens läge och hur den ansluter till gator och bebyggelse.

Illustrationen är en visionsbild av Klostergårdens station. Bilden visar inte exakt hur stationen kommer att se ut.

Trafikverket kommer att uppdatera informationsskyltar vid Klostergården och Höje å. 

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om nya Klostergårdens station.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om fyrspåret Malmö-Lund.

Relaterad information