Lyckat broarbete – Trafikverket kan öppna E6 sex dygn tidigare

21 maj, 2021

– Detta innebär en stor lättnad för trafiken i området och minskar också risken för trafikolyckor. Att vi kan öppna redan på måndag betyder också mycket för dem som har vägen som arbetsplats och dem som är beroende av att leveranser kommer fram i tid, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Läs mer om arbetet med den nya bron på Trafikverkets webbplats.

Relaterad information