Nattarbete på Clemenstorget den 21 november

11 november, 2019

Den 21 november ska vi utföra ett nattarbete i hörnet av östra och södra gatan på Clemenstorget. Start cirka kl 21:00. Slut cirka 06:00 den 22 november.

Clemenstorgets inre delar byggs om.

Vi ska schakta och sedan lägga fjärrvärmeledningar för markvärme runt perrongen på spårvagnshållplatsen. Anledningen till nattarbetet är att vi vill minimera störningarna i trafiken.

Arbetet med grävmaskin och vakuumsug kommer att orsaka en del buller. Vi tackar för ert tålamod och hoppas att detta arbete ska störa så lite som möjligt.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se