Campus Vipan

Det blev Peab Sverige AB som fick uppdraget av Lunds kommun att utveckla Campus Vipan, ett nytt samlat utbildningscentrum för gymnasium och Komvux. Budgeten för hela projektet är 415 miljoner kronor.

Campus Vipan (skiss)

Projektet kommer att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader, som ersätter dagens tillfälliga paviljonger. Med detta får skolan moderna och trivsamma lärmiljöer, som är bättre anpassade för högskoleförberedande utbildning och som samtidigt ger skolan möjlighet att växa och erbjuda plats för fler elever. Samlokaliseringen med Komvux innebär dessutom ett smartare och utnyttjade av lokalerna än det görs idag.

Status: pågår
Adress: Vipeholmsvägen
Arkitekt: Horisont
Entreprenad: Peab Sverige
Beräknad inflyttning: 2025

Vad händer i byggprojektet?

I oktober 2019 började vi bygga Campus Vipan. Projektet kommer att pågå i etapper fram till år 2025. Arbetet ska till stor del utföras i befintliga byggnader, parallellt med att det bedrivs undervisning i lokalerna.

Det kommer, av förklarliga skäl, behövas viss byggtrafik till arbetsplatsen men i övrigt hoppas vi att det inte kommer att innebära några större störningar för dig som bor i området.

Sommaren 2021

Byggnad N är nu färdigrenoverad. Utvändigt har huset fått ny dränering och fasad, terrasser och tak har renoverats. Invändigt har byggnaden fått ny ventilation, el och larm samt nya ytskikt på golv, väggar och tak. Under sommaren möbleras huset så att eleverna kan flytta in till hösten.

I byggnad N har färgerna i trapphus och korridorer återskapats med en hjälp av en byggnadsantikvarie. Övriga kulörer bygger på ett färgkoncept som arkitekten har tagit fram till alla husen på Vipan. Annat som bevarats är målningen i valvet på plan 1 och räcken på terrasserna. De utvändiga lamporna har renoverats och takpannor är återmonterade på tre av fyra sidor.

Byggnad C har fått fasad och tak renoverade utvändigt. Invändigt har det gjorts verksamhetsanpassningar när det gäller planlösningen, ny el och nytt larm samt nya ytskikt golv väggar och tak.

Byggnad D har fått en renoverad fasad. Även här har det skett verksamhetsanpassningar invändigt samt ny el och nytt larm och nya ytskikt på golv väggar och tak.

Byggnad F har fått fasad och tak renoverade utvändigt. Utemiljön runt byggnaden har gjorts i ordning och innergård har hägnats in. Invändigt revs allt in till stommen för att skapa en verksamhetsanpassad planlösning och helt nya installationer.

Byggnad Q

Den nya byggnaden Q byggs i tre plan och ska innehålla bibliotek, tillagningskök, matsal och utbildningssalar. Huset får en vitmålad betongfasad med detaljer i träpanel. Bygget av byggnad Q startar i april 2021. Sommaren 2021 arbetar entreprenören Peab med infrastrukturen för ett nytt kraft- och fibernät. Vid årskiftet 2022-23 beräknas huset stå färdigt.

Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.Campus Vipan, karta

Projektkontoret ligger i "långa längan", längst upp till höger på kartan.
Planerad nyproduktion är markerad i orange färg.

 

Vipan

Byggnad K1 (mars 2020)

Vipan

Arbete på byggnad C (mars 2020)

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vipeholm