Parkskolan

Svaneskolan lokaliseras tillfälligt på Parkskolan medan nya Hedda Andersson-gymnasiet / Svaneskolan byggs.

Svaneskolan

På Svaneskolan har vi eleverna och kunskapen i centrum.

Årskurs 7-9

Svaneskolan i centrala Lund flyttar hösten 2020 flyttar tillfälligt in i Parkskolans lokaler, under tiden som nya Hedda Anderssongymnasiet/ nya Svaneskolan byggs upp. 

Klicka här för att läsa mer om byggprocessen!

Så här jobbar vi

Svaneskolan har genom åren haft goda studieresultat och hög måluppfyllelse.

Skolan kan, enligt en skrivelse från Skolverket våren 2013, stolt visa prov på att vara en av Sveriges fem bästa skolor i språkval spanska. Våra språkelever har också kvalificerat sig i den årliga Språkolympiaden och år 2015 vann tyskeleverna en silverpokal i regionfinalen. Liksom övriga skolor i Lunds kommun börjar vi läsa moderna språk redan i årskurs 6. Det innebär att om man söker till Svaneskolan och inte läst moderna språk i årskurs sex behöver man kontakta skolan för att ta igen det man har missat.

Svaneskolan utgör partnerskola till Lärarhögskolan i Malmö, vilket i praktiken innebär att vi under läsåret har ett antal studenter knutna till vår skola under sin utbildning.

Eleverna kan gå en idrottsprofil

Vi har en idrottsprofil som vänder sig till aktiva inom fotboll, hockey, basket, simhopp och simning. Skolan ger även möjlighet att läsa enligt idrottsprofilen då eleverna har andra idrotter. Under höstterminen 2015 startade vi ett nytt samarbete med hockeyklubben Lund Giants HC.

Vi ordnar utbytesprojekt utomlands

Att få åka utomlands i olika slags utbytesprojekt är en återkommande rutin som finns på Svaneskolan, tack vare alerta och engagerade pedagoger. Sedan flera år tillbaka har vi ett utbytesprojekt med den tyska orten Sonnenberg dit vi har åkt med elever i olika slags projekt. Tidigare har skolan även haft olika kontakter med den tyska orten Wetzlar där ett mångårigt utbytesprojekt ägt rum.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/svaneskolan