Svaneskolan

På Svaneskolan har vi eleverna och kunskapen i centrum.

År 7-9

Så här jobbar vi

Svaneskolan är centralt belägen i Lund, mellan Stadsparken och Idrottsplatsen.

Idrottsprofil

Vi har idrottsprofil som vänder sig till aktiva inom fotboll, hockey, basket, tennis och simning. Skolan ger även möjlighet att läsa enligt idrottsprofilen då eleverna har andra idrotter. Vi startade HT-15 ett nytt samarbete med hockeyklubben Lund Giants HC.

Utbytesprojekt

Att få åka utomlands i olika slags utbytesprojekt är en återkommande rutin som finns på Svaneskolan, tack vare alerta och engagerade pedagoger. Sedan flera år tillbaka har vi ett utbytesprojekt med den tyska orten Sonnenberg dit vi har åkt med elever i olika slags projekt. Tidigare har skolan även haft olika kontakter med den tyska orten Wetzlar där ett mångårigt utbytesprojekt ägt rum.

Hög måluppfyllelse

Svaneskolan har genom åren haft goda studieresultat, hög måluppfyllelse och kan enligt en skrivelse från skolverket våren 2013 stolt visa prov på att vara en av Sveriges fem bästa skolor i språkval spanska. Våra språkelever har också kvalificerat sig i den årliga Språkolympiaden och år 2015 vann tyskeleverna en silverpokal i regionfinalen.

Moderna språk

I Lunds kommun läser vi moderna språk redan i åk 6. Det innebär att om man söker till Svaneskolan och inte läst moderna språk i årskurs sex behöver man kontakta skolan för att ta igen det man då har missat. 

Samarbete med Lärarhögskolan i Malmö

Svaneskolan utgör partnerskola till Lärarhögskolan i Malmö, vilket i praktiken innebär att vi under läsåret har ett antal studenter knutna till vår skola under sin utbildning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/svaneskolan

Kontakt

Svaneskolan

Besöksadress: Möllegatan 6, 222 29 Lund
Karta: Se Svaneskolan på en karta
Telefon: 046-359 71 50
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Jessica Pettersson
Telefon: 046-359 71 51​
E-post: jessica.pettersson3@lund.se