Uppdrag via Miljöbron Skåne

Vill du få arbetslivserfarenhet inom hållbar utveckling redan under din studietid? Vill du pröva dina kunskaper i praktiken och skapa kontakter med framtida arbetsliv? Då kan Miljöbron hjälpa dig.

Miljöbron initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan näringsliv och studenter - alltid med hållbar utveckling i fokus. I Lunds kommun tycker vi det är både roligt och givande att ta emot studenter som genomför olika uppdrag hos oss och vi söker löpande praktikanter och ex-jobbare via miljöbron. Här samlar vi de uppdrag som är aktuella just nu!

Högevall

Omvärldsanalys - kan ozonvatten ersätta kemikalier?

Sedan ett år tillbaka har Högevallbadet testat att ersätta kemikalier med ozonvatten vid städning i vissa avgränsade utrymmen på anläggningen. Ozonvatten tillverkas genom att tillsätta extra syre till vanligt kranvatten vilket genererar molekylen H3O. Högevall är den första stora badanläggningen i Sverige som testar metoden. Förhoppningen är att få ner kemikalieförbrukningen som i dagsläget uppgår till cirka 1 ton/år. Syftet med uppdraget är att göra en omvärldsanalys för att kartlägga om det finns forskning på området, om det har gjorts tester/analyser som verifierat att städning med ozonvatten uppnår samma ”renhet” som städning med kemikalier samt om det finns andra liknande anläggningar där ozonvatten har ersatt kemikalierna vid städning.

Läs mer

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Studentsamordnare

Jeanette Persson
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 070-175 88 24, 046-359 30 51
E-post:jeanette.persson5@lund.se