Studentmedarbetare inom upphandling

Juridikstudenten Rick Cuperus är studentmedarbetare på kommunkontoret där han arbetar på enheten för upphandling. Ricks studentmedarbetaruppdrag möjliggör för honom att få praktisk erfarenhet av de kurser han har läst under höstterminen.

Hej Rick, kan du berätta lite om dig själv?

Hej! Rick Cuperus heter jag och jag läser tredje terminen på juristprogrammet vid Lunds universitet.

Vad gör du på ditt studentmedarbetaruppdrag?

Mitt uppdrag går ut på att upprätta en mall för hur uppföljning av sociala hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar ska ske, detta då det ställs allt högre krav på att upphandlande myndigheter ska göra ’’moraliskt goda’’ upphandlingar. Dessutom sitter jag ibland med i olika upphandlingsmöten för att lära mig mer om de olika stegen i upphandlingsprocessen.

Vad lockade dig med uppdraget?

Den tredje terminen på juristprogrammet läser man konkurrens- och associationsrätt, ett område där offentliga upphandlingar ingår. Uppdraget ger mig möjligheten att vid sidan av studierna jobba med, och få praktiskt erfarenhet av, just det jag håller på att lära mig om!

imagepewgf.png Rick Cuperus studerar på Juridicum i Lund.

Vad är den största fördelen med att vara studentmedarbetare?

Att jobba som studentmedarbete är väldigt flexibelt. Jag har själv haft möjligheten att lägga mina arbetspass etc. Uppdraget har därför varit väldigt lätt att kombinera med studierna och mer intensiva studieperioder.

Vad skulle du vilja säga till andra studenter som funderar på att söka ett studentmedarbetaruppdrag?

Att det är en perfekt möjlighet att få mer arbetslivserfarenhet inom det området du studerar, lära dig mer om Lunds kommun och hur det är att jobba inom offentlig sektor, samt att det är ett jobb som är superlätt att kombinera med ens studier!