Studentmedarbetare inom marknadsföring

Hanna läser sista terminen på ekonomiprogrammet och jobbar samtidigt med att skapa marknadsföringskoncept för studenter som studentmedarbetare på Näringslivsavdelningen.

Hej Hanna, kan du berätta lite om dig själv?

Jag heter Hanna och är 22 år gammal. Jag läser min sista termin på ekonomiprogrammet på Lunds universitet och har nu även sökt masterprogram på Lunds universitet och kommit in!

Vad gör du på ditt studentmedarbetaruppdrag?

Mitt studentarbetaruppdrag är att skapa marknadsföringskoncept för studenter. Målet är att få så många studenter som möjligt att upptäcka allt det fina som finns och händer i Lund och därmed bli goda ambassadörer för Lund i framtiden. Jag träffar många representanter i studentlivet och ser var Lunds kommun kan finnas och hjälp till och hur de kan hjälpa oss.

I grunden handlar uppdraget om att hitta kanaler som når ut till en stor volym, testa olika idéer, samarbeta och kommunicera med studentlivet och näringslivet samt informera om Lunds fantastiska utbud.

Studentmedarbetare-Hanna och Mats André, Näringslivsenheten

På bilden: Hanna och hennes handledare Mats André

Vad lockade dig med uppdraget?

Det som lockade mig mest var möjligheten att få arbeta med något så starkt relaterat till min kandidat. Därtill lät uppdraget väldigt roligt, speciellt att få möjligheten att driva ett projekt och själv få testa idéer. Utöver det noterade jag även att uppdraget var 8 timmar i veckan där upplägget var flexibelt för att studierna ska gå först.

Vad är den största fördelen med att vara studentmedarbetare?

Förutom att som ung få komma in på arbetsmarknaden och få arbeta med marknadsföring samt ansvara för ett projekt, är den främsta fördelen att få ta del av Lunds kommun som arbetsgivare. Detta för att Lunds kommun präglas av kultur där man blir hörd och framlyft, alla idéer uppskattas och tas på allvar.