Studentmedarbetare inom ekonomi

Elsa Bergendahl kombinerar ekonomistudier med ett studentmedarbetaruppdrag på utbildningsförvaltningen där hon jobbar en dag i veckan under höstterminen. Elsa tycker att uppdraget har varit enkelt att kombinera med studier och studentengagemang.

image7fa3p.png

Hej Elsa. Vad gör du på ditt studentmedarbetaruppdrag?

Jag arbetar på utbildningsförvaltningen med Lunds kommunala gymnasieskolors interna redovisning. Målet är att jag ska reda ut om det finns skillnader i hur skolorna redovisar intäkter och utgifter för att säkerställa att kommunens rapportering till statistiska centralbyrån blir rätt och att det ska bli enklare att jämföra kostnader skolor emellan. Mitt jobb innebär mycket bearbetning av data men även en del kontakt och besök på gymnasieskolorna.

Vad lockade dig med uppdraget?

Att det var ett extrajobb som var relevant för min utbildning samt att jag var nyfiken på att utreda hur gymnasieskolorna skiljer sig åt.

Vad är den största fördelen med att vara studentmedarbetare?

Uppdraget har varit mycket lärorikt! En annan fördel är att schemat är väldigt flexibelt vilket har gjort att jag kunnat kombinera jobbet med föreläsningar och studentengagemang.

Vad skulle du vilja säga till andra studenter som funderar på att söka ett studentmedarbetaruppdrag?

Sök ett uppdrag! Jag har varit jättenöjd med min termin.