Lena läser en masterutbildning i arkiv- och informationsvetenskap, skriver på sitt examensarbete och jobbar samtidigt som studentmedarbetare på Komvux Lund.

Lena Broqvist-studentmedarbetare

Hej Lena, vem är du?

Jag heter Lena Broqvist, är 32 år och läser en masterutbildning i arkiv- och informationsvetenskap på distans.
Jag är inne på min sista termin och skriver just nu mitt examensarbetet samtidigt som jag jobbar som studentmedarbetare på Komvux Lund.


Vad gör du på ditt studentmedarbetaruppdrag?

För det mesta är jag nere i Komvux källare och ordnar, gallrar och förtecknar deras arkiv. Det är ett litet arkiv, men där finns mängder av dokument som ska inventeras, beslutas om och antingen gallras bort eller bevaras för framtiden. Till min hjälp har jag dokumenthanteringsplaner, min handledare och personal på Stadsarkivet.


Vad lockade dig med uppdraget?

I min utbildning finns ingen praktik och just den praktiska erfarenheten av arkivarieyrket känner jag att jag saknat. Som studentmedarbetare har jag inte bara kunnat bekräfta att det är detta jag vill jobba med i framtiden, utan faktiskt kunna få erfarenheten som hjälper mig nå detta mål. 


Vad är den största fördelen med att vara studentmedarbetare?

Jag har kunnat applicera min teoretiska kunskap och erfarenhet från mina studier och har fått möjligheten att knyta kontakter i ett brett nätverk.