Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, Söderlyckans skatepark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset. Just nu anlägger vi den sista etappen av Stadsparkens utvecklingsplan.

Aktuellt

Dammen rensas och skapar plats för nordisk djungel 

Stadsparkens damm töms och rensas februari-april 2019 för att skapa en bättre miljö för djur och växter. Dammen börjar fyllas på omkring påsk. Rensningen en återkommande åtgärd som gjordes senast 2003. På bilden ovan syns arbetet med att plocka upp fisk innan det sista vattnet pumpades ut.

Arbetet koordineras med byggstart för den sista etappen av Stadsparkens utvecklingsplan. Den södra delen av parken, det triangelformade området mellan entrén vid Mejeriet och dammen,  omvandlas på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation. 

När den nya parkdelen är klar kommer parkbesökaren att kunna gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter, som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Från en tillgänglighetsanpassad utkiksplats faller vatten ut från en skiffermur, ca 2 meter hög. Den befintliga kullen bevaras, men nya planteringar anläggs både framför och bakom. Det skapas även nya sittplatser och belysning.

Arbetet kan påverka framkomligheten i södra delen av parken. Gångstråket utanför arbetsområdet blir smalare för att skapa utrymme för arbetsmaskiner, och underlaget påverkas av trafik och arbete, vilket gör att det kan bli lerigt och blött beroende på väder.  Arbetet blir klart under hösten 2019.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se