Stadshallens historia

Mitt i stadens hjärta och utveckling står Stadshallen, ritad och uppförd på 1960-talet av en av Sveriges mest kända Arkitekter, Klas Anshelm.

- Stadshallen i Lund är en bit Lund i sig själv. Man kan säga att staden möter byggnaden och byggnaden möter staden på ett sätt som är väldigt medvetet gjort och oerhört skickligt hanterat, säger arkitekten Per Qvarnström, som skrivit en bok om Klas Anshelms samlade arbeten, dit även Konsthallen hör liksom flera byggnader på Lunds Tekniska Högskola.

Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord.

- Jag skulle vilja säga att den har unikt höga kvalitéer jämfört med mycket annat som tillkom under samma period, där mycket i den medeltida staden revs och ersattes av väldigt mycket sämre byggnader än vad som stod där tidigare, konstaterar Per Qvarnström.

- Anshelm var en oerhört skicklig formgivare men med mycket enkla och humana medel. Arkitektoniskt skulle jag vilja säga att han tillhör de tio vassaste och numera erkänt skickligaste arkitekterna i Sverige.

Stadshallen

Diskuterades i mer än 30 år

Redan 1938 hölls en tävling om hur området skulle kunna gestaltas och 1961 var det dags igen och nu diskuterades inte bara ett nytt hus utan även Rådhusets framtid. Anshelm ville inte riva det gamla huset utan renovera det, lyfta fram det tegel som gömts bakom den putsade fasaden och uppföra en ny tegelbyggnad i samma färg. På baksidan av Stadshallen återskapades en gammal gränd som går ovanpå Stadshallens källare och förbinder huvudbyggnaden med den kontors- och butiksdel där bland annat Pressbyrån ligger. Och som alltså var en del av projektet.

Inför kommande politiska beslut om renovering och modernisering av lokalerna tog Serviceförvaltningen/Lundafastigheter fram ett antal korta filmer, som berättar om kvarterets historia och om arkitekten Klas Anshelm.

Hör Per Qvarnström berätta

Under hösten 2017 producerade Lunds kommun fem korta filmer om Stadshallen, där du kan se och höra Per Qvarnström berätta om dess historia och vad som gör kvarteret speciellt.

Filmerna visar:

  • Där rummet möter staden (3:09)
  • Hur såg Klas Anshelm på att förändra? (2:07)
  • Hur stor var Klas Anshelm som arikitekt? (1:09)
  • Hur tidstypisk är Stadshallen? (0:51)
  • Arkitektens roll förr och nu (1:04)