Större tillgänglighet och flexibilitet i Stadshallens salar

7 juni, 2021

Magiskt ljusinsläpp, ny teknik och mer utrymme för politiker och åhörare, är några av fördelarna när sessionssalen och konsertsalen i Stadshallen byggs om.

Stadshallens konsertsal ska utrustas för att fungera som kommunfullmäktiges möteslokal. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för projektet för Stadshallens ombyggnad.


Ritningen visar Stadshallens konsertsal.

Ritningen visar hur konsertsalen ska ut efter ombyggnaden

Stadshallens sessionssal ska samtidigt förses med en gradänglösning som innebär att stolarna placeras ovanför varandra på höjden. Gradänglösningen ger också utrymme att installera fyra toaletter på våning två och besökare behöver inte ta sig ner till bottenvåningen. Två av toaletterna blir tillgänglighetsanpassade. Dessutom ger gradänglösningen bättre sikt för åhörare i salen.


Ritningen visar Stadshallens sessionssal.
Här ser vi en ritning av sessionssalen och hur den ska se ut efter ombyggnaden

- Representanter från demokratiberedningen i Lunds kommun har varit med och utryckt sina behov och önskemål när det gäller Stadshallens salar. Under projektets gång gjordes bedömningen att sessionssalen var för liten och vi började fundera på andra lösningar som att flytta kommunfullmäktiges möten till den större konsertsalen. Under pandemin har vi lärt oss att vi behöver en flexibel lokal för att vi ska kunna ställa om verksamheten snabbt, säger Shahad Lund, som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Plats för åhörare under kommunfullmäktiges möten

Konsertsalen ska anpassas utifrån kommunfullmäktiges behov och samtidigt bevara så mycket som möjligt av det ursprungliga utseendet.
- Det kommer ändå att kännas lite annorlunda att komma in i salen. Det blir ljusare eftersom vi ska lyfta taket. De nya stolarna sätts glesare, så det blir tillgängligt för alla att ta sig fram. I bakre delen av salen blir det plats för åhörare till de politiska mötena, säger Shahad Lund.

Shahad Lund är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun. Shahad Lund är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Målbilden för den nya tekniken i Stadshallen är att kunna arrangera så kallade hybridmöten. Här finns ännu inga beslut, men hybridmöten gör det möjligt att delta både på plats och digitalt och öppnar också för en större publik.

Möjligheter till konferenser, kulturarrangemang och bolagsstämmor

Calle Håkansson är projektledare på Altitude Meetings som kommer att vara operatör i Stadshallen.
- Utformningen och dispositionen av nya sessionssalen var en av många saker som gjorde att vi tidigt fastnade för White Arkitekters tävlingsförslag. Amfiteaterlösningen gör att salen tar tillvara på det magiska ljusinsläppet på ett helt nytt sätt. Vi tror att den nya sessionssalen kommer att bli attraktiv för både konferens och kulturevenemang. Nya sessionssalen kommer att ha plats för 140 personer som alla hör och ser bra, men den kommer också kännas intim och fungera bra för betydligt färre åhörare, säger han.
Altitude Meetings är också nöjda med lösningen i konsertsalen som de menar ger kommunfullmäktige en modern och rymlig sammanträdessal samtidigt som den anpassas och fintrimmas för musik och annan kultur.
- Vi tror också att den flexibla lösningen kommer att attrahera vetenskapskonferenser, bolagsstämmor och andra möten med krav på arbetsytor, säger Calle Håkansson.

Ombyggda salar ska rymmas i budget

Ombyggnaden av sessionssalen och konsertsalen ingår i Stadshallens befintliga budget.
- Vi behöver hitta besparingar på andra platser i Stadshallen, vilket är en punkt på agendan på våra möten. I Stadshallen arbetar vi redan med att bevara och återanvända så mycket som möjligt. Återbruk är också ekonomiskt hållbart, säger Shahad Lund.

Relaterad information