Fem nyanser av sand

16 april, 2021

Putsen på Stadshallens rundade innerväggar är unik. En väl avvägd blandning av bland annat kalk, cement och guldskimrande simrishamnsgrus täcker de karaktäristiska väggarna. Nu ska väggarna restaureras och att hitta samma blandning är inte det lättaste.

Stadshallens glödlampor och sandfärgade väggar är karaktäristiska för byggnaden. Stadshallens rundade innerväggar har fem olika nyanser och olika grovlek på putsen.

Arkitekten Klas Anshelm lär ha varit väldigt engagerad i murningen av väggarna. Han blev heller inte nöjd med detsamma sägs det, utan murarna fick göra om putsen. Den som tittar noga på Stadshallens innerväggar ser att det finns fem olika nyanser av de sandfärgade väggarna. Vissa väggar har också en grövre puts. Vackert, subtilt, elegant – och slitet.

Puts provas i Stadshallens källare

En arbetsgrupp bestående av arkitekterna Magnus Fernebrant från Hultin & Lundquist och Josef Wiberg från White, antikvarien Bengt Wahlgren från Restaurera, projektledaren Shahad Lund från Lunds kommun och Peter Johannisson, platschef hos entreprenören Byggnadsfirman Otto Magnusson, jobbar nu med att hitta ny puts som liknar den gamla. Putsen måste dock följa dagens regelverk när det gäller hållbarhet och materialsammansättning. Nere i Stadshallens källare är några väggar putsade med olika prover och nu ska gruppen se hur putsen förändras och ser ut när den torkar. Uppe på Stadshallens andra våning kan de också jämföra med den ursprungliga putsen.

Jonas Larsson visar putsproverna i Stadshallens källare. Jonas Larsson visar putsproverna i Stadshallens källare för sina kollegor.

Shahad Lund, projektledare i Lunds kommun tittar på putsproverna i Stadshallens källare.Shahad Lund är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun. Hon är med nere i Stadshallens källare och tittar på de olika putsproven.

Till Stadshallens väggar har flera putsprover tagits fram.Peter Johannisson, platschef hos entreprenören Byggnadsfirman Otto Magnusson, undersöker tillståndet för Stadshallens ursprungliga vackra innerväggar

Tillbaka till dåtiden

Prov på olika typer av puts har tagits fram av Jonas Larsson på J P J Fasad. Jonas Larsson har medverkat i undersökningen av putsen från början av projektet.
- Först testade vi med vanliga produkter som finns på marknaden. Här nådde vi inte fram. Sedan provade vi kemiska produkter, men de var inte bra. Då gick vi tillbaka till att prova dåtida blandningar som kommer från grustag. Vi har helt enkelt gått tillbaka till gamla tiders murbruk med kalk och cement, säger Jonas Larsson.

Till putsen i Stadshallen användes på 1960-talet en grov, gyllene sand från Simrishamn. Den finns inte längre eftersom täkten där den utvanns har tagit slut, så nu gäller det att hitta något liknande.
- Vi testar oss fram i flera steg. Det är en process som är både spännande och komplicerad, säger Jonas Larsson.

Stadshallens glödlampor och sandfärgade väggar är karaktäristiska för byggnaden. Glödlampor på rad och sandfärgade putsade väggar är karaktäristiska för Stadshallen.

- Vi har flera utmaningar i att få fram putsen. Dels är råmaterialet som användes till den ena typen är slut, dels är metoden att använda saltsyra farlig och vi undviker att utföra den på arbetsplatsen. Många väggar är inte raka utan är bågformade vilket gör det extra komplicerat att få samma resultat på hela väggen. Därav tittar vi också på att restaurera vissa väggar där det går och undersöker olika metoder för att få bäst resultat, berättar Shahad Lund, som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Känner du någon som var med när Stadshallen byggdes?

Kanske du till och med var med själv? Till exempel som murare? Hör gärna av dig till oss om du vill berätta om dina minnen. Du kan skicka epost till

serviceforvaltningen@lund.se

Möt snickarna som byggde Stadshallen

Här träffar du snickarna Leif Åkerström och Carlqvist.

Stadshallens rundade väggar är karaktäristiska för byggnaden. Peter Johannisson tillbringar mycket tid i Stadshallen.

De sandfärgade väggarna i Stadshallens har fem olika nyanser. Putsproverna ska undersökas i detalj.

Väggarna i Stadshallen har olika grov puts. Jonas Larsson känner på väggens struktur.

Stadshallens vackra siluett är en del av staden Lund. Stadshallens interiör och exteriör bildar en spännande helhet.