Hur blir nya Stadshallen?

Men hur kommer den att se ut, egentligen? Ja, det är kanske den vanligaste frågan så här långt i Lunds kommuns projekt att lyfta Stadshallen. Håll ut, snart kan vi berätta hur "nya" Stadshallen kommer att se ut!

Vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019

Bild från White Arkitekters vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019.

På försommaren 2019 vann White Arkitekters bidrag "The Stage Is Set" den den tävling som Lunds kommun arrangerade i samarbete med Sveriges Arkitekter.  

Sedan dess har förslaget bearbetats tillsammans med byggentreprenören Otto Magnusson AB och operatören Altitude Meetings. White Arkitekter är kvar som gestaltningsarkitekt och säkerställer att det vinnande tävlingsförslaget följs. Entreprenören, byggnadsfirman Otto Magnusson, har också tagit in arkitekten Magnus Fernebrant som samarbetar med White. 

Foldrarna nedan visar vår målbild och vilka förutsättningar som gällde inför upphandlingarna av entreprenör, arkitekt och operatör. Så snart bygghandlingarna är klara kommer vi att kunna berätta mer om hur det kommer att se ut när renoveringen är klar. Håll utkik efter mer information på denna sida eller på facebook!

Stadshallen på Facebook

Varför behöver Stadshallen renoveras?

Vi vill sätta Sveriges enda Stadshall på kartan. Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt

Stadshallen har hunnit fylla 50+ och är sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. I samband med en teknisk inventering av byggnadernas skick väcktes förslag om att utnyttja Stadshallens strategiska läge för att stärka kvarteret som samlingspunkt för Lundaborna inom det så kallade Centrumlyftet.

Detta arbete ledde i sin tur fram till tre olika förslag, varav kommunstyrelsen valde att gå vidare med ett "mellanlalternativ" kallat Från finrum till vardagsrum.

Blir det stora förändringar?

Målbilden, som antogs av kommunstyrelsen i november 2017, slår fast att Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt.

Det innebär att Lunds kommun, utöver en omfattande renovering, ska förädla och förbättra byggnaden och anpassa den för att kunna möta framtiden.

Vi ska inte riva den.
Vi ska inte sälja den.
Vi ska inte måla fasaden grön.
Vi ska heller inte göra någon helomvändning vad gäller utbudet utan utgå från de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati - men kunna erbjuda fler evenemang och aktiviteter för fler målgrupper och under fler av veckans timmar.

Med renoveringen får byggnaden, för första gången, egen restaurang och eget café samt bättre möjligheter för exempelvis:

  • Uthyrningsverksamhet för kultursektorn, exempelvis musik, humor, dans och utställningar
  • Politiska aktiviteter
  • Mötes- och konferensverksamhet

Budget och tidplan

Kommunfullmäktige godkände i oktober 2020 den slutliga investeringsbudgeten för Stadshallen - 204 miljoner kronor inklusive inventarier.

2017
Konceptet ”Finrum till vardagsrum” klubbas igenom i kommunfullmäktige (november, 2017)

2019
Byggnadsfirman Otto Magnusson upphandlas (mars, 2019)
White vinner arkitekttävlingen med ”The stage is set” (jun, 2019)
Altitude Meetings vinner ”operatör” (okt, 2019)

2020
Torgets Boqueria väljs som restaurang/café (maj, 2019)

2021
Byggstart (april, 2021)
Sanerings- och rivningsarbeten (färdigt juli, 2021)
Förbindelsegångar/glasbroar förbinder och kopplar ihop östra och västra sidan (färdigt december, 2021)

2022
Inflyttning och invigning (december, 2022)

 

Du kan läsa mer i foldern nedan eller projektprogrammet, som var bilaga till de upphandlingar som genomfördes under vintern 2018/19 för att knyta arkitekt, operatör, byggentreprenör och samverkansbyggledare till projektet.