Hållbara tillsammans

På Spyken arbetar vi med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Vi gör det under parollen Hållbara tillsammans.

Skolans mål är att eleverna ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och har förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle. LHU ska genomsyra all verksamhet på Spyken.

 

Vi vet att dessa frågor är angelägna framtidsfrågor för gymnasieelever och Spyken har en tradition av att arbeta aktivt med dessa frågor. På skolan har tre lärare uppdrag som LHU- koordinatorer. Skolan har även en förstelärare med ett särskilt ansvar för LHU-arbetet.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132