Att söka till spetsutbildningen i musik på Spyken

Spetsutbildningen i musik är riksrekryterande. Det innebär att du kan söka till den oavsett var du bor i Sverige.

Du söker programmet på webben som vanligt. Väljer du programmet i första eller andra hand, kommer du att kallas till ett antagningsprov, som tjänar som ett komplement till dina betyg. Antagningsprovet gör du på ditt huvudinstrument eller i sång. Syftet med provet är att se vilka utvecklingsmöjligheter du har. Notläsning ingår inte i provet. Urvalet sker sedan genom en avvägning mellan provresultatet och betygen. Du kan få max 150 poäng som du sedan adderar till ditt meritvärde från grundskolan.

 

Mer information kommer att skickas till dig som sökt utbildningen i första- och andra hand.

 

Närbild på tre mikrofoner som ligger på ett mixerbord