Körsång 2

100 poäng

 

Kursen kan väljas i åk 2 och 3 för ES, samt åk 3 för övriga som tidigare läst Körsång 1 som individuellt val, eller Ensemble med körsång

I kursen Körsång 2 får du musicera i olika körstilar med sånger från olika tidsepoker och stilar och med olika klangideal och sätt att sjunga. Du får utveckla både samarbetsförmåga och musikalitet och genom att träna dig i att uppträda med kören i olika sammanhang övar du också dig sceniskt.

Du kommer också att få ta större ansvar för egen instudering med textanalys och körledning. Du kommer att bli bättre på att arbeta med rytm, melodi, harmonik, form och också bättre på att sjunga både efter noter och på gehör.

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider