Körsång 2

100 poäng

 

Kursen kan väljas i åk 2 och 3 för ES, samt åk 3 för övriga som tidigare läst Körsång 1 som individuellt val, eller Ensemble med körsång

I kursen Körsång 2 får du musicera i olika körstilar med sånger från olika tidsepoker och stilar och med olika klangideal och sätt att sjunga. Du får utveckla både samarbetsförmåga och musikalitet och genom att träna dig i att uppträda med kören i olika sammanhang övar du också dig sceniskt.

Du kommer också att få ta större ansvar för egen instudering med textanalys och körledning. Du kommer att bli bättre på att arbeta med rytm, melodi, harmonik, form och också bättre på att sjunga både efter noter och på gehör.