Arrangering och komposition 1

100 poäng

 

I kursen lär du dig hur musik byggs upp melodiskt, harmoniskt och rytmiskt samt hur man noterar och arrangerar i olika genrer.

Du lär dig också att komponera i olika musikstilar och använder musikteknisk utrustning som notediteringsprogram och enklare inspelningsprogram.

Arrangering för såväl vokal som instrumental musik och att analysera och tolka konstnärliga musikaliska kvaliteter är också moment som kursen berör.

Faktaansvarig: Gymnasieskolan Spyken

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132