Riksrekryterande spetsutbildning i musik (ES spets)

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Tre spykenelever sitter fram för en dator. En elev spelar på bass och två spykenelever tittar på varandra och klappar i händerna

 

Din musikfördjupning kan du koncentrera mot olika musikområden exempelvis musikproduktion, eller så kan du utveckla ditt musicerande enskilt eller i ensemble. Tillsammans med bland annat Musikhögskolan i Malmö, Fridhems folkhögskola och andra högre vidareutbildningar i närområdet anordnar vi workshops och seminarier av hög kvalitet. Vi samarbetar även med Mejeriet i Lund.

Inom spetsutbildningen läser du obligatoriska programfördjupningskurser. För mer information, se programblad. I årskurs 3 kan du inom utbildningen läsa en kurs på högskolenivå vid Musikhögskolan i Malmö.

Du som söker till spetsutbildningen i musik i första eller andra hand, kommer att kallas till ett antagningsprov på valfritt instrument/sång. Du kan få max 150p som du adderar med ditt meritvärde från grundskolan. Se mer under fliken ”Att söka till spetsutbildningen i musik”.

Valbara kurser på Estetiska programmet på Spyken

Efter det Estetiska programmet på Spyken har du en grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Till årskurs 2 och årskurs 3 ska du välja till programfördsupningskurser och individuellt val. Vi erbjuder fördjupningskurser inom det estetiska områdena, kurser som ger dig meritpoäng och kurser som breddar upp din behörighet  till universitets- och högskolestudier. Du har också möjlighet att välja till så att du får en personlig utformning på din utbildning.

Under länken valbara kurser hittar du exempel på vad Spyken erbjuder elever som går hos oss

För mer information se programblad.

Välkommen!