Riksrekryterande spetsutbildning i musik med inriktning pop,rock & jazz

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

 

Din musikfördjupning kan du koncentrera mot olika musikområden exempelvis musikproduktion eller också kan du utveckla ditt musicerande enskilt eller i ensemble. Tillsammans med bland annat Musikhögskolan i Malmö, Fridhems och Skurups folkhögskolor anordnar vi workshops och seminarier av hög kvalitet. Vi samarbetar även med Mejeriet i Lund.

Inom spetsutbildningen läser du två obligatoriska programfördjupningskurser, ensemble 2 och instrument eller sång. I årskurs 3 kan du inom utbildningen läsa en kurs på högskolenivå vid Musikhögskolan i Malmö. 

Du som söker till spetsutbildningen i musik i första eller andra hand, kommer att kallas till ett antagningsprov på valfritt instrument/sång. Du kan få max 150p som du adderar med ditt meritvärde från grundskolan. Se mer under fliken ”Att söka till spetsutbildningen i musik”.

Efter det Estetiska programmet på Spyken har du en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du har också möjlighet att under din gymnasietid välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som matematik 2b och 3b, naturkunskap 2, engelska 7 samt moderna språk genom det individuella valet och programfördjupningarna.

För mer information se programblad.

Välkommen!

Faktaansvarig: Gymnasieskolan Spyken

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132