Beteendevetenskaplig fördjupningskurs

100 p

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fördjupning inom psykologi eller sociologi. Exempel på fördjupningsområden kan vara mänskligt beteende, människans psykiska hälsa, klass, kön, etnicitet eller olika sorters mänskliga möten.
  • Psykologins och sociologins historiska framväxt, perspektiv och översiktliga innehåll. I samband med detta behandlas även metoder för datainsamling samt vetenskapliga teorier, begrepp och modeller som är relevanta för det valda kunskapsområdet.
  • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. 
  • Praktiska tillämpningar av kunskaper inom fördjupningsområdet, till exempel i samarbete med olika institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, observationer, intervjuer, rollspel och undersökningar. 
  • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Arbetsformer

Undervisning kan ske som föreläsningar, fältstudier, datainsamling, studiebesök, filmer och dokumentärer med psykologiskt och sociologiskt tema, fallbeskrivningar, seminarier, debatter och diskussioner.

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider