Internationella relationer

100 p

Vad är internationella relationer?

I medierna möter vi ständigt nyheter som handlar om toppmöten mellan politiker, om inbördes­krig och om terrorism. Politikens internationalise­ring – det ökade utbytet och samarbetet mellan olika länder – är en av vår tids stora pågående förändringar. Stater blir, också på det ekonomiska planet, mer ömsesidigt beroende av varandra. Det blir allt svårare att skilja mellan inrikes- och utrikespolitiken. Vår värld präglas av internationalisering och globalise­ring.


Ett exempel på det är den så kallade finanskrisen. Utbytet av varor, tjänster och kapital sker friare över gränserna och de stora företagen har en allt svagare koppling till något enskilt land. Även information och idéer cirkulerar friare än någonsin över Internet, oberoende av alla gränser.


Hur är det internationella systemet uppbyggt, hur fungerar det och vilka aktörer är av betydelse på den internationella arenan? Hur påverkas den nationella självständigheten och demokratin av globaliseringen? Ämnet Internationella relationer kan ge svar på en del av dessa frågor. Ämnet är tvärvetenskapligt och behandlar det internationella systemet på ett politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt plan.


I en mer tillämpad del kan gymnasiearbetet (100 p) med fördel kopplas till kursen internationella relationer. Du kan exempelvis skriva en vetenskaplig rapport i anslutning till någon världspolitisk händelse. Eventuellt kan du förankra din studie genom att praktisera eller göra fältstudier på en internationell organisation i Sverige eller utomlands. Du kan nyttja skolans etablerade internationella samarbete via Lunds universitet.


Tanken är att kursen ska inspirera och vägleda dig i gymnasiearbetet.

 

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider