Etik- och livsfrågor

100 p

Etik och livsfrågor är en kurs som ger fördjupning och behandlar viktiga och nödvändiga frågeställningar för ett gemensamt samhällsbygge. Frågeställningarna relaterar till examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet. Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Kursen behandlar också frågor som demokrati, etik, genus och miljö. Huvudmomenten på kursen utgörs av etiska principer och regler, livsfrågor/existentiella frågor och etiska dilemman.


I början av kursen kommer vi att gå igenom etiska regler, såsom pliktetik och konsekvensetik. Vi tar också upp livsfrågor, såsom meningen med livet och vad som händer efter döden, och etiska dilemman i dagens samhälle, där sex olika områden behandlas, nämligen:

  • Juridik – lag och moral

  • Omsorgsetik – sjukvård

  • Forskning – genteknik

  • Relationsetik – familj, sex

  • Etik och media – yttrandefrihet

  • Etik och politik – rasism

 

Arbetssätten i kursen varierar och omfattar föreläsningar, seminariediskussioner, studiebesök, filmvisning, fältstudier.


I början av kursen kommer alla lektionspass att användas för att lägga en teoretisk grund. En bit in på kursen blir det mer tid till att arbeta med gymnasiearbetet. Något lektionspass i veckan kommer att användas till teoretisk fördjupning under hela kursens gång.

 

Gymnasiearbetet
Du kommer att välja ett område, ett etiskt dilemma, som fördjupning till ditt gymnasiearbete. Du utför fältstudier i närmiljön. Observationerna och intervjuerna blir en utgångspunkt för ditt arbete.

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider