Cultural Studies

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 

Kursen Cultural Studies ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på kulturbegreppet, t.ex. inom populärkultur, och hur samhällsförändringar, och andra faktorer, såsom globalisering, postkolonialism och etnicitet, leder till kulturell förändring. I den här specialiseringskursen möts samhällsvetenskap och humaniora då kulturstudier anknyter till flera ämnen som antropologi, genusvetenskap, medier och kommunikation, psykologi, sociologi, språk och språkvetenskap.

Kursen ges på engelska, i samarbete med Malmö universitet.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kunskaper om centrala områden för Cultural Studies: tolkning av kulturella uttryck med utgångspunkt i engelskt språkområde, t.ex. relationer mellan makt, politik, kultur och estetik.
  • Analyser och diskussion av samtida kulturuttryck ur olika aspekter. Samband mellan kulturområdet och omvärlden.
  • Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder inom kulturvetenskap.
  • Fördjupning och tillämpning inom valt kunskapsområde; sociala och kulturella strukturer utifrån kön, klass och etnicitet, kultur och kommunikation, subkulturers uttrycksformer, digital kultur, postkolonialism och interkulturell kommunikation.
  • Praktiska tillämpningar av kunskaper, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller fältstudier, studiebesök, rollspel och undersökningar.
  • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  • Uttrycks- och presentationsformer och för humaniora eller samhällsvetenskap, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Arbetsformer och arbetssätt

Kursens arbetsformer och arbetssätt varierar: gästföreläsningar, litteraturläsning, analys och praktisk tillämpning, studiebesök, rapportskrivning, fältstudier och seminarier.

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider