Inriktning samhällsvetenskap

- Mänskliga Rättigheter (MR)

Närbild på fjäder målat i regnbågans färger

Inriktningen breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor med fokus på mänskliga rättigheter

Frågor om mänskliga rättigheter (MR) är ämnesövergripande och därför kommer många av de kurser du läser att ha ett MR-perspektiv redan från årskurs 1. Vi arbetar bland annat med teman som likabehandling och icke-diskriminering.

Undervisningen är förankrad i aktuella frågor och mänskliga rättigheter studeras som både idé och praktik. Vi arbetar exempelvis med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och utomlands.

Inriktningen ger dig möjlighet att få kunskap och insikt om mänskliga rättigheter sett ur ett globalt perspektiv. Det ger god förberedelse för vidare studier.

Vill du veta mera om SA?
Välkommen att kontakta oss!

Eva Svensson
Bitr. rektor SA
Tel:046-359 78 18
eva.svensson4@lund.se

Petra Manhammar
Studie- och yrkesvägledare SA och HU
Tel: 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Välkommen till oss på Spyken!

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider