Inriktning beteendevetenskap

– Individ, grupp och ledarskap

Spykenelever sitter runt ett bord och arbetar samtidigt som de diskuterar med varandra

Som beteendevetare får du fördjupade kunskaper och en större förståelse för människors samspel från individnivå till organisations- och samhällsnivå.

Du utvecklar ett kritiskt tänkande genom att se frågor ur olika ämnesperspektiv – psykologiskt, sociologiskt eller kulturellt.

Undervisningen fokuserar även på kommunikation, lärande och ledarskap. Fältstudier, observationer och intervjuer är en självklar del av undervisningen.

Vill du veta mera om SA?
Välkommen att kontakta oss!

Eva Svensson
Bitr. rektor SA
Tel:046-359 78 18
eva.svensson4@lund.se

Petra Manhammar
Studie- och yrkesvägledare SA och HU
Tel: 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Välkommen till oss på Spyken!

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider