Inriktning beteendevetenskap

För dig som har ett intresse för individ, grupp och ledarskap.

Spykenelever sitter runt ett bord och arbetar samtidigt som de diskuterar med varandra

Som beteendevetare får du fördjupade kunskaper och en större förståelse för människors samspel från individnivå till organisations- och samhällsnivå.

Du utvecklar ett kritiskt tänkande genom att se frågor ur olika ämnesperspektiv – psykologiskt, sociologiskt eller kulturellt.

Undervisningen fokuserar även på kommunikation, lärande och ledarskap. Fältstudier, observationer och intervjuer är en självklar del av undervisningen.

Vill du veta mera om SA?
Välkommen att kontakta oss!

Johan Ahx
Bitr. rektor SA
Tel:046-359 78 18
johan.ahx@lund.se

Petra Manhammar
Studie- och yrkesvägledare SA
Tel: 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Välkommen till oss på Spyken!